VAD ÄR LEADER HÖGA KUSTEN OCH VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner.  Vi kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Ansöker gör du genom processen som du hittar nedan. Slå oss gärna en signal om du har en idé eller funderingar på ett framtida projekt>>

FYRA STEG TILL DITT PROJEKT

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras. Klicka på ikonerna här nedanför för information om vad som gäller i de olika stegen.

LANDSBYGGAREDAGEN DEL 2

På 20 februari följer vi upp succén med Landsbyggaredagen då över 70 företagare och föreningar deltog! Landsbyggaredagen del 2 bjuder på ett fullspäckat program kring digitaliserings möjligheter. Här hittar du mer information!

NU BLIR VI FLER..
…Som jobbar för landsbygdens bästa! Här kommer en liten hälsning från vår nya medarbetare Maaike Smit, som kommer att jobba som projektassistent med oss. Så kul tycker vi. Välkommen Maaike!

Landsbyggaredagen
Den 20 juni samlades vi (företagare och föreningar) som gör Höga Kustens landsbygd levande. På Landsbyggaredagen möttes vi för att inspireras, lära oss av varandra och få direkt återkoppling på affärsidéer. All info och bilder här!

Nationell Leader-träff i Höga Kusten! 
Den 16-17 maj arrangeras den nationella Leader-träffen i Sollefteå.  Arrangemanget lockar många av de som arbetar med landsbygdsutveckling nationellt.

Stor satsning på en levande landsbygd 2017
Nu har Leader Höga Kusten fördelat 17 miljoner till 12 leader-projekt i regionen. Läs mer här.

Våra projekt
Här kan du läsa mer om vilka projekt som har beviljats och som utvecklar Höga Kustens landsbygd.

Kajaksatsning beviljad
Nu har slutliga besked kommit från Jordbruksverket och arbetet är redan igång.

Stor satsning på Höga Kustens landsbygd
Nu satsar vi ytterligare och krafttag tas för att öka attraktiviteten i Höga Kusten.

Stöd i din ansökan
Nu har vi underlättat för dig när du ska söka stöd hos oss. Med fyra enkla steg tar du dig till en komplett ansökan.

OM LEADER HÖGA KUSTEN

Strategi


Strategin är en handlingsplan där ideell, privat och offentlig sektor tillsammans kommit överens om vad Leader Höga Kusten ska arbeta med för att skapa utveckling fram till programperiodens slut år 2020.

Läs mer här

LAG


Vårt leaderområdes arbete leds av en styrelse, en sk LAG-grupp. Den består av personer från ideell, privat och offentlig sektor.

Läs mer här

Information


Informationsmaterial om Leader Höga Kusten, leadermetoden, logotyper mm hittar du här.

Läs mer här

2007 - 2013

Här kan du ta del av strategier, projekt och utvärderingar från förra verksamhetsperioden, åren 2007 – 2013.
Läs mer här

VÅR VISION

”Vi är ett ledande hållbart leaderområde där kreativitet, samverkan och öppenhet ger en hög tillväxt. Man vill, kan och vågar starta och driva företag. Här finns ett gott entreprenörsklimat.

Våra fantastiska natur- och kulturvärden har förädlats och ger attraktiva miljöer för boende och besökare, samt ger förutsättningar för ett allt mer utvecklat entreprenörskap. En välkomnande och öppen attityd gör att alla känner att de kan och får påverka samhällsutvecklingen. Ett engagerat och innovativt föreningsliv som är öppet för alla spelar en viktig roll”

 • LEADERMETODEN:

  Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

 • Innovation

  Leaderprojekt ska vara innovativa dvs på något sätt nytänkande. Det kan t ex handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process. Stöd från leader ges inte till ordinarie verksamhet.

 • Hållbarhet

  Leaderprojekt ska vara hållbara dvs skapa värden eller verksamhet som finns kvar även efter projekttidens slut.

 • Partnerskap

  Leadermetoden bygger på sk trepartnerskap. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling.

 • Samarbete

  I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer och t o m länder.

 • Underifrånperspektiv

  Underifrånperspektiv betyder att de som berörs av ett projekt också är de som efterfrågar det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.

 

Leader Höga Kusten
Krongatan 1
872 34 Kramfors

Organisationsnummer: 802495-6107