ÅRETS LANDSBYGGARE 2018!

Årets Landsbyggare är ett prestigefyllt pris för några som har gjort en insats för att skapa en levande landsbygd i Höga Kusten och visat på en positiv bild av entreprenörsklimatet genom sitt entreprenörskap eller på annat vis. Vi kommer att fira Årets Landsbyggare den 19 juni 2018 med ett spännande program (information kommer senare).

Hur fungerar det?
Nomineringsprocessen är öppet! Alla som vill kan vara med och nominera. Sedan är det Leader Höga Kustens styrelse, den så kallade LAG gruppen som avgör vilka fyra som kommer att vinna Årets Landsbyggare inom de olika kategorierna: 1) entreprenör 2) entreprenöriell förening 3) attityd 4) ung landsbyggare

Hur gör du?
KLICKA HÄR för att fylla i enkäten med den person/organisation som du tycker ska vinna i respektive kategori senast den 13 maj.

Priskategorier & Kriterier

1) Kriterier: ENTREPRENÖR

– är nytänkande i sitt entreprenörskap
– samverkar aktivt med andra
– driver en hållbar verksamhet
– är ett god förebild för andra entreprenörer
– skapar jobb

2) Kriterier: FÖRENING
– är nytänkande i föreningsarbetet
– samverkar aktivt med andra
– bidrar till bygdeutveckling
– ökar bygdens attraktivitet

3) Kriterier: ATTITYD
– förändrar attityden till landsbygden på ett positivt sätt
– visar på möjligheterna som landsbygden erbjuder

4) Kriterier: UNG
– samverkar aktivt med andra
– vågar att tänka nytt
– bidrar till bygdeutveckling
– är mellan 16 och 30 år gammal

Här hittar du mer information om vem som var Årets Landsbyggare i 2017!