JENNY EDVINSSON

VERKSAMHETSLEDARE
LEADER HÖGA KUSTEN
SE-872 34 KRAMFORS
tel +46(0)70 647 14 80
jenny@leaderhogakusten.se

EVA JILKÉN

PROJEKTLEDARE
MED KOMMUNIKATIONSANSVAR 

tel +46(0)73 946 46 20
eva@leaderhogakusten.se

MAAIKE SMIT

PROJEKTLEDARE
tel +46(0)70 241 73 82
maaike@leaderhogakusten.se

JONNY LUNDIN

ORDFÖRANDE LAG
tel +46(0)70 595 51 91
solberg205@gmail.com

Besöksadress

Krongatan 1, Kramfors

Hör av er så bokar vi en tid och plats för möte som passar er.

Postadress

Leader Höga Kusten
Krongatan 1
872 34 Kramfors

Fakturering

Fakturor skickas via mail i PDF-format till jenny@leaderhogakusten.se eller
postas till Leader Höga Kusten, Krongatan 1, 872 34 Kramfors

Bankgiro:
5014-2256

Organisationsnummer

802495-6107