ÅRETS LANDSBYGGARE 2017!

Under Landsbyggaredagen den 20 juni korades Årets Landsbyggare 2017. Årets Landsbyggare är ett prestigefyllt pris för någon som har gjort en insats för att skapa en levande landsbygd i Höga Kusten och visat på en positiv bild av entreprenörsklimatet genom sitt entreprenörskap eller på annat vis. Det var Leader Höga Kustens styrelse, även kallad LAG, som är jury och röstar fram vinnarna i respektive kategori.

VINNARE KATEGORI ENTREPRENÖR: HERNÖ GIN
Hernö Gin är en entreprenör som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att stärka attraktionskraften för Höga Kusten. Hernö Gin har gjort investeringar som har lett till fler besökare och skapar jobb. En verklig Landsbyggare som även nått internationellt erkännande.

VINNARE KATEGORI ENTREPRENÖRIELL FÖRENING: INFLYTTNINGSGRUPPEN RESELE
Resele är ett fantastiskt exempel på att samarbete leder till framgång. Här samverkar entreprenörer, föreningar och ideella på ett väldigt framgångsrikt sätt och det har fått bygden att blomstra och lett till många nyinflyttade barnfamiljer. Service och samverkan och drivkraft är nyckelord.

DELAT FÖRSTAPRIS KATEGORI ATTITYD: JERRY ENGSTRÖM

Entreprenör med glöd, vilja samt en förmåga att skapa unika och lönsamma samarbeten och samtidigt uppmuntra andra till samverkan. Delar löpande med sig av sina erfarenheter och bästa tips till andra för att skapa en levande landsbygd fylld av framtidstro.

DELAT FÖRSTAPRIS KATEGORI ATTITYD: KATARINA ÖSTHOLM

Katarina Östholms artiklar bidrar med en mer nyanserad bild av möjligheterna på landsbygden och förbättrad attityd genom saklighet och fakta.  Hon använder pennan som sitt svärd och skapar en mer positiv bild av landsbygden.