VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

PÅGÅENDE PROJEKT

MIKROFOND FÖR SOCIAL EKONOMI OCH LOKAL UTVECKLING

UNG LANDSBYGDSENTREPRENÖR

HÄRNÖSAND- LANDSBYGD 2.0 

SKULEBERGET- KAJAKSATSNING

BREDBAND SOLLEFTEÅS LANDSBYGD

BREDBAND HÄRNÖSANDS LANDSBYGD

BREDBAND KRAMFORS LANDSBYGD

Vi Landsbyggare –
FÖRÄNDRA BILDEN AV ENTREPRENÖRSKLIMATET

NATURTURISM RESELE

KULTUR OCH NÄRINGAR HÖGA KUSTEN/ MANNAMINNE

DESTINATION SKULEBERGET

LOKAL UTVECKLING SOLLEFTEÅBYGDEN

SAMVERKAN MARIEBERG

LOKAL UTVECKLING NÄTRADALEN/
HIGH COAST ART VALLEY

BREDBANDSBULLERBYAR

SAGALEDEN

TALKO – Ungas delaktighet i Landbygdsutveckling

Utveckling av digitalt verktyg – Ökat lokalt återbruk genom enklare handel med begagnade varor

Hållbara affärsmodeller på landsbygden

Paraplyprojket för förstudiestöd

AVSLUTADE PROJEKT

BÄTTRE SERVICE GENOM SAMVERKAN- LUGNVIK

SAMVERKAN FÖR HÖGA KUSTENS ENTREPRENÖRER

SAMVERKAN OCH NÄTVERK I NORA

ÖRNSKÖLDSVIK – BYGD OCH STAD I BALANS

KULTUR OCH NÄRINGAR – ULVÖARNA OCH HÖGA KUSTEN

SENIORBOENDE I NORDINGRÅ