VÅRA PROJEKT
Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten.

DRIFTSPROJEKT: 
Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten.  Läs mer här>>

SAMVERKAN OCH NÄTVERK I NORA

BREDBAND SOLLEFTEÅS LANDSBYGD

BREDBAND HÄRNÖSANDS LANDSBYGD

BREDBAND KRAMFORS LANDSBYGD

ÖRNSKÖLDSVIK – BYGD OCH STAD I BALANS

HÄRNÖSAND- LANDSBYGD 2.0 

SKULEBERGET- KAJAKSATSNING

UNG LANDSBYGDSENTREPRENÖR

MIKROFOND FÖR SOCIAL EKONOMI OCH LOKAL UTVECKLING

BÄTTRE SERVICE GENOM SAMVERKAN- LUGNVIK

KULTUR OCH NÄRINGAR – ULVÖARNA OCH HÖGA KUSTEN

SAMVERKAN FÖR HÖGA KUSTENS ENTREPRENÖRER

Vi Landsbyggare –
EN SATSNING PÅ ATT FÖRÄNDRA BILDEN AV ENTREPRENÖRSKLIMATET I HÖGA KUSTENS LANDSBYGD