Leader Höga Kusten är i grunden ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Leader Höga Kusten är liksom andra leaderområden till formen en ideell förening. Föreningen som bildades våren 2015 leds av en styrelse, en sk LAG-grupp (Local Action Group). I LAG-gruppen/styrelsen finns personer från de olika sektorerna med. Samtliga ledamöter har ett starkt eget nätverk och har valts in i styrelsen efter ett omfattande nomineringsförfarande med tanken att få en styrelse som så långt det är möjligt representerar sektorerna, de olika kommunerna, strategins inriktning mm.

Leader Höga Kustens LAG-grupp består av följande personer:

Ideell sektor (och vilket geografiskt område man representerar):

Jonny Lundin, Härnösand (ordförande): solberg205@gmail.com
Lennart Ramström, Kramfors: lennart.ramstrom@kramnet.se
Roger Johansson, Sollefteå: rogerikvarna@telia.com
Agneta Alenius Madsen, Örnsköldsvik: agneta@aleniusinc.se
Ellen Forsberg, Västernorrlands idrottsförbund (övergripande för hela leaderområdet):ellen.forsberg@vnidrott.rf.se

Privat sektor (och vilket geografiskt område man representerar):

Åsa Ringlöv, Örnsköldsvik (vice ordförande): asa@ringlov.se
Caroline Jonsson, Härnösand: carro1604@gmail.com
Amber Schosso, Kramfors: info@konsult-360.se
Karin Sellgren, Sollefteå: elin.liam@hotmail.com
Peter Sundström, LRF (övergripande för hela leaderområdet): sundstrom.peter@gmail.com

Offentlig sektor (och vilket geografiskt område man representerar):

Helena Eriksson, Sollefteå kommun: helena.eriksson@solleftea.se
Henrik Olsson, Härnösands kommun: henrik.olsson@harnosand.se
Andreas Gylling, Kramfors kommun:  andreas.gylling@kramfors.se
Lena Lindström, Örnsköldsviks kommun: lena.lindstrom@ornskoldsvik.se
Peter Sagebro, Landstinget Västernorrland Regional utveckling (övergripande för hela leaderområdet): peter.sagebro@lvn.se