Bygdelots Sollefteå

Har ni idéer som bubblar i er bygd? Ett problem ni vill lösa? Eller en utvecklingsmöjlighet ni vill ta vara på? 

Vi på Leader tror att det finns personer ute i bygderna som har bra lokalkännedom och förtroende från invånarna, är en ”doer” och som kanske tidigare varit med och drivit projekt – som kan hjälpa sin bygd ta idéerna till genomförande. 

Vi söker en bygdelots någonstans i Sollefteå!

Vad är en bygdelots?

En person som har i uppdrag att tillsammans med bygdens föreningar och företag, konkretisera bygdens utvecklingsbehov och hitta finansiering för dessa.

Varför bygdelotsar?

Utveckling av platsen ni bor på genomförs bäst av er som bor och verkar där. Vi vill tillsammans med er testa ett nytt arbetssätt för landsbygdsutveckling i Höga Kusten: en spindel i nätet som möjliggörare.

Målet? Konkretisera bygdens idéer/utvecklingsbehov och hitta finansiering för genomförandet.

Erbjudandet

 • Stöttning och nätverk av Leader Höga Kusten
 • Regelbundna avstämningar, gemensamma träffar, tips, kontakter
 • Flexibel uppdragsform; arvoderad av Leader Höga Kusten, anställd av förening, f-skatt
 • Omfattning: (Motsvarande) 20 % i 8 månader med start (senast) september

Resultatkrav:

 • Minst en idé blir till en ansökan/genomförande (finansiering via Leader, Tillväxtverket, crowdfunding eller annat)
 • Samverkansnätverk som jobbar tillsammans för utveckling i bygden och som vet hur man ”använder” bygdelotsen​
 • Handlingsplan för hur arbetet ser ut efter projekttidens slut​

   Vad krävs av bygden?

   • Tydligt behov/case – ni har sedan tidigare identifierat områden bygden vill och behöver utvecklas, till exempel i arbetet med er lokala utvecklingsplan
   • Vi söker bygder som vill utveckla lite ”större” idéer, t.ex lösningar för fler bostäder i bygden
   • Styrgrupp som representerar bygden. Styrgruppen behöver inte vara på plats vid ansökan, men du ska ha en tanke kring t.ex. vilka föreningar som kan vara intresserade samt ha tillfrågat minst 1.

   Vad krävs av bygdelotsen?

   • Bra lokalkännedom
   • Bra nätverk lokalt med företag och föreningar på platsen
   • Fördel om man har erfarenhet av att driva projekt
   • Handlingskraft!
   • Förtroende från lokalbefolkningen

    Ansök

    Ansök senast 30 juni genom att fylla i formuläret i Microsoft Forms.

    Vi håller intervjuer med sökande löpande och återkopplar till dig inom två arbetsdagar. Då ansökningstiden är kort – vänta inte med att höra av dig! Intervju kommer hållas av projektledare Felicia Edholm (felicia@leaderhogakusten.se / 070-563 09 78), där vi fördjupar oss i bygdens behov och dina kompetenser.