Informationsträff med Allmänna arvsfonden

14 maj kl 18.30 - Digital informationsträff med Allmänna arvsfonden

14 maj – Digital informationsträff med Allmänna arvsfonden

Är du och din förening nyfiken på hur det går till att söka medel hos Allmänna arvsfonden? Leader Höga Kusten tillsammans med Allmänna arvsfonden bjuder in till en digital informationsträff den den 14 maj kl 18.30, där vi går igenom just detta!
Hoppas vi ses – välkomna!

Arven som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt över hela landet får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. De riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Läs mer här: https://www.arvsfonden.se

Datum: 14 maj
Tid: 18.30-20.00
Frågor: info@leaderhogakusten.se

Anmälan: Jag vill anmäla mig!
Plats: Digitalt via Teams
Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWViMmYxMDYtODFmOS00YmI4LWFlYzEtNmFlOTExNDdjMTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228415f351-a9e2-41bd-9309-fd8e16a7ca4c%22%2c%22Oid%22%3a%22d7cb5fd2-3ffe-4936-9949-d22e863907da%22%7d