Styrelsemöte

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar.

Styrelsemöte 3 april

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar. För att er intresseanmälan ska få feedback och en bedömning om den kan gå vidare till en projektansökan behöver den vara inlämnad senast 15 mars för att vi ska hinna handlägga den. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!