Styrelsemöte

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och projektansökningar.

Styrelsemöte 25 oktober

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och fattar beslut om inkomna projektansökningar. För att er intresseanmälan ska behandlas måste den vara inskickat via formulär senast den 25 september.

För att en projektansökan ska komma med till beslutsmötet behöver den vara inskickad via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida – även här gäller sista datum den 25 september för att vi ska hinna handlägga den.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!