Styrelsemöte

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och projektansökningar.

Styrelsemöte 12 september

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och fattar beslut om inkomna projektansökningar. För att er intresseanmälan ska behandlas måste den vara inskickat via formulär senast den 28 juni.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!