Landsbygdshubben

Genom projektet ska Leader Höga Kusten tillsammans med andra främjare i området förbättra förutsättningarna för samhällsentreprenörer i landsbygder samt synliggöra engagemang och utveckling som sker och kan ske i våra landsbygder.

Om projektet

Vad som kanske är landsbygdernas största möjlighet; drivkraften och den ständiga uppkomsten av nya idéer; tenderar allt för ofta att inte bli verklighet på grund av utmaningen i att hitta nätverk, få stöd i processen från idé till genomförande och stöttning av genomförandet. De drivna människorna i våra landsbygder är till exempel sällan enbart företagare, man brinner för sin bygds utveckling som helhet och är samhällsentreprenörer! I dagsläget är det svårt för samhällsentreprenörer att få stöd i sitt arbete och det finns därför ett tydligt behov att stötta och finnas tillgängliga där idéerna finns, för att fungera som möjliggörare och på så sätt öka innovationskraften i våra landsbygder. Behovet av stöttning blir ännu starkare när det kommer till att arbeta med/för de globala målen.

Genom projektet ska fler samhällsentreprenörer utvecklas, diversifiera sin verksamhet, skapa mer samhällsnytta och utveckla sina platser. Genom att lyfta goda exempel – Landsbyggare – ska fler bygder och entreprenörer inspireras till att skapa och driva bärkraftiga och hållbara organisationer och samarbeten. Genom att arbeta med ”bygdelotsar” kommer projektet också rekrytera fyra personer vars uppdrag är att jobba för utveckling av en specifik ort, en i vardera Höga Kusten-kommun.

Leaderturnén

När ni har vilja och driv att utveckla din hembygd, men behöver bollplank och stöd, kan vi hjälpa er vidare.

Under 16 måndagar, med start i oktober 2023, finns vi ute på olika platser runtom i Höga kusten. Vi vill träffa er som har en utvecklingsidé som kan göra er hembygd roligare och bättre att leva i och som vill göra verkstad av den.

Ta chansen att ställa frågor, kom i gång med att skriva en projektansökan eller bolla idéer med våra projektcoacher och experter. 

leaderkontoret högakusten

Bygdelotsar

Under hösten 2023 har våra Bygdelotsar har nu påbörjat sina uppdrag! Under kommande 8 månader har vi gjort en särskild satsning i fyra olika orter i vårt område, ett i vardera kommun. Där har vi sökt efter en ”spindel i nätet” – en person som har bra lokal förankring, bra lokalkännedom och har ett förtroende från bygden. Denna person (Bygdelots) ska jobba med att sammanställa bygdens behov och idéer och därefter forma hur man kan skapa utveckling på orten utifrån dessa. Vi har turen att få genomföra denna testmodell tillsammans med fyra personer som kommer göra skillnad ute i sina bygder – tillsammans med bygden 🌱

Tillsammans med dessa personer hoppas vi på att ännu fler idéer ska bli verklighet och att vi på sikt hittar lösningar på hur man kan fortsätta jobba på detta sätt. 

Våra Bygdelotsar:
Leif Svanholm – Bygdelots  Ullånger
Karin & Björn Jonsson – Bygdelotsar Ramsele
Anders Bergström – Bygdelots Viksjö

Bild på Bygdelotsarna i Höga Kusten

landsbyggare

VI ÄR DE NYFIKNA, ENVISA OCH ENERGISKA

Vi är eldsjälarna, stöttepelarna och samhällsbyggarna som vågar drömma stort. Vi kallar oss Landsbyggare och när vi krokar arm händer saker på riktigt.

Tillsammans är vår superkraft.

I projektet kommer ett antal samhällsbyggande Landsbyggare porträtteras, på Landsbyggare.se kan du möta både nya och gamla Landsbyggare i Höga Kusten och resten av Sverige.

Om projektet

Projektperiod
2023-01-01 till 2024-08-31

Projektägare
Leader Höga Kusten

Projektledare
Felicia Edholm
070-563 09 78
felicia@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
3 153 526 kronor

Total finansiering
3 153 526 kronor. Projektet finansieras av den ”Nationella Leaderpotten” och belastar ej Leaderområdets budget.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden