Landsbygdshubben

Genom projektet ska Leader Höga Kusten tillsammans med andra främjare i området förbättra förutsättningarna för samhällsentreprenörer i landsbygder samt synliggöra engagemang och utveckling som sker och kan ske i våra landsbygder.

Om projektet

Vad som kanske är landsbygdernas största möjlighet; drivkraften och den ständiga uppkomsten av nya idéer; tenderar allt för ofta att inte bli verklighet på grund av utmaningen i att hitta nätverk, få stöd i processen från idé till genomförande och stöttning av genomförandet. De drivna människorna i våra landsbygder är till exempel sällan enbart företagare, man brinner för sin bygds utveckling som helhet och är samhällsentreprenörer! I dagsläget är det svårt för samhällsentreprenörer att få stöd i sitt arbete och det finns därför ett tydligt behov att stötta och finnas tillgängliga där idéerna finns, för att fungera som möjliggörare och på så sätt öka innovationskraften i våra landsbygder. Behovet av stöttning blir ännu starkare när det kommer till att arbeta med/för de globala målen.

Genom projektet ska fler samhällsentreprenörer utvecklas, diversifiera sin verksamhet, skapa mer samhällsnytta och utveckla sina platser. Genom att lyfta goda exempel – Landsbyggare – ska fler bygder och entreprenörer inspireras till att skapa och driva bärkraftiga och hållbara organisationer och samarbeten. Genom att arbeta med ”bygdelotsar” kommer projektet också rekrytera fyra personer vars uppdrag är att jobba för utveckling av en specifik ort, en i vardera Höga Kusten-kommun.

LANDSBYGGARE

Vi är de nyfikna, envisa och energiska.

Vi är samhällsentreprenörerna, människorna och entusiasterna som tillsammans vågar våra drömmar.

Vi kallar oss landsbyggare och gemensamt formar vi platsen som vi stolt kallar vårt hem.

I projektet kommer ett antal samhällsbyggande Landsbyggare porträtteras, på Landsbyggare.se kan du möta både nya och gamla Landsbyggare i Höga Kusten och resten av Sverige.

Om projektet

Projektperiod
2023-01-01 till 2024-08-31

Projektägare
Leader Höga Kusten

Projektledare
Felicia Edholm
070-563 09 78
felicia@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
3 153 526 kronor

Total finansiering
3 153 526 kronor. Projektet finansieras av den ”Nationella Leaderpotten” och belastar ej Leaderområdets budget.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsviks kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden