Samverkan Marieberg

Turismen ökar för varje år i Höga Kusten och detta är något som företagare och föreningar i Mariebergsområdet vill ta vara på. Förening Mariebergs folketshus och Köja Mariebergs lokalhistoriska förening vill tillsammans med bl.a. Box Destilleri och Mariebergs kulturreservat förstärka besöksnäringen genom bland annat en camping och ett Allaktivitetshus.

Om projektet

Tillgängligheten på boende är viktigt för att kunna satsa på besöksnäringen. Därför är ett mål att starta en camping i föreningens regi. Campingen ska ha en attraktiv yttermiljö och knyta ihop Mariebergsgården, Box Destilleri och Mariebergs kulturreservat. Drömmer kring ett Allaktivitetshus som passar alla åldrar ska också förverkligas med hjälp av projektstödet. Därför tar man fram ett förslag på hur det kan se ut och en finansieringsplan.

Tanken är också att skapa en samhällsförening för bygden som tar ansvar, skapar inspiration och kontaktvägar för att boende, företagare och besöker möter en aktiv och attraktiv bygd. Målgruppen för projektet är boende, föreningar och företag i Bjärtrå- Nylandsområdet samt även i Kramfors och hela Höga Kusten.

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Mariebergs Folkets Hus Ekonomisk Förening

Projektledare
Mats de Vahl
Tel: 070-534 22 40
Epost: mats@devahl.se

Webb och sociala medier
Mariebergsgården

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
347 898 kr

Regional medfinansiering
119 428 kr

Egen finansiering:
519 250 kr

Total finansiering
986 576 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond