Svanö, ön mitt i världen

Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening tar ett gemensamt grepp för att utveckla Svanö till en ännu mer attraktiv plats i Höga Kusten.

Om projektet

Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening tar ett gemensamt grepp för att utveckla Svanö till en ännu mer attraktiv plats i Höga Kusten. Projektet innebär upprustning av båthamnen med bland annat brygga och omklädningsrum, ökat antal parkeringar vid hamn och Folkets hus samt utveckling av cisternområdet på ön. Satsningarna vid cisternområdet görs i dialog med Folke Bernadotteakademien och Nonagon Festival och projektet ska också involvera Korpbergets Behandlingshem för att bättre nyttja öns tennisplan. 

Om projektet

Projektperiod
ht 2023 – ht 2025

Projektägar
Svanö Sportklubb

Projektledare
Patrik Klingberg
070 268 11 59
pat.klingberg@gmail.com 

Webb och sociala medier
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 073 656 kr

Medfinansiering från sökande
120 000 kr

Total finansiering
1 193 656 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen