Cykla sollefteå

En ny satsning på Hallstaberget ska nu förlänga säsongen. En backe som än så länge endast använts som slalombacke under vintern ska nu även få liv under sommaren.

Om projektet

Syftet med ansökan för projekt ”Cykla Sollefteå” är att bygga banor för mountanbikecykling i Hallstabacken bestående av fyra banor för downhillcykling, crosscountrybanor, samt en ”skillsarena”. När projektet är klart kommer det att finnas utmaningar för alla med intresse för cykling, oavsett ålder eller kunskapsnivå.

Antalet personer som cyklar i Sverige ökar varje år. Med cykelbanan på plats ges förutsättningar för en väsentlig ökning av besökande gäster under barmarksäsong. Lederna som planeras byggs hållbart och säkert och designas med varierande svårighetsgrad. Avgörande för satsningen är att den är långsiktigt hållbar och en av grundstenarna är här kommunens samarbete med närings- och föreningslivet.

Förväntade effekter med projektetinvesteringen är en utveckling av nya och befintliga företag och därmed skapas flera arbetstillfällen. Med cykelbanan på plats når vi ökat antal barmarksturister. Effekter som i sin tur spiller över på verksamheter inom boende, service och ortens övriga aktivitetsanläggningar. Satsningen stärker Sollefteå kommuns satsning för att bli en friluftskommun vilket gynnar kommunens befolkning och även kommer att stärka destinationen som helhet.

Nordvik utbildningar

Hanna Vörman – Friluftsfrämjandet Sollefteå

”Win Win för alla. Både kommunmedborgare och besökare kan ta del av fin cykelåkning i Sollefteå”

Initiativ från företagen ledde till stort samverkansprojekt

Det började med att några företag såg potentialen kring vad mountainbike och downhill kunde göra för att få igång turismen under sommartid. De samlade snabbt in runt 500 000 kr i form av kontanta medel och arbetsinsatser. De insåg ganska snabbt att ensam inte är bäste dräng och tillsammans med kommunen 1,5 miljoner.

Bengt Åkerlind – Fritids och kulturchef Sollefteå kommun

Ett leaderprojekt bygger på samverkan mellan det offentliga, närings och föreningslivet. Min två av de tre utpekade samverkansparter måste finnas med och i detta projekt finns alla tre med. Något som alla parter ser som något positivt och utvecklande. 

Hanna Vörman – Friluftsfrämjandet Sollefteå

När projektet är klart och alla cykelleder är klara är förhoppningen stor att locka fler besökare till Sollefteå. Detta då man samtidigt jobbar för att fler kommuninnevånare ska upptäcka cyklingen på  Hallstaberget och Remsle

Hanna Vörman – Friluftsfrämjandet Sollefteå

Leader Höga Kusten har vart med tidigt i processen när man satte ihop projektet och började se över vilken av stöd som var möjlig att få.
Den hjälp man fått från Leader Höga Kustan har vart en förutsättning för att kunna få till ett så pass stort projekt med många inblandade aktörer. 

Bengt Åkerlind – Fritids och kulturchef Sollefteå kommun

Om projektet
Projektperiod 2022 – pågående

Projektägare Sollefteå kommun

Projektledare
Dan Östlund
Tel: 0703461849
Epost: dan.ostlund@sollefteå.se

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 704 500 kr

Regional medfinansiering
2 504 000 kr

Offentliga resurser från kommun:
1 000 000 kr

Egen finansiering
564 500 kr

Total finansiering
5 773 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond