Ungas delaktighet del 2

Projektet ska bevilja stöd till lokala delprojekt i syfte att ta tillvara på ungas idéer för att skapa en inkluderande och attraktiv livsmiljö.

Om stödet

Projektet syftar till att ta tillvara på ungas idéer och kreativitet samt ge dem möjlighet att bli mer delaktiga i processerna kring att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen. Genom att i samarbete med bygdernas föreningar låta unga genomföra sina egna idéer vill vi i projektet bidra till att förbättra ungas relation till platsen de bor på och stärka känslan av att vara delaktiga i lokalsamhället. Deltagande och möjligheter att påverka skapar samhörighet, vilket i sin tur ger engagemang och framtidstro. En del i detta är även att synliggöra ungas engagemang via sociala medier, varför vi knyter till oss unga inspiratörer som kan dela sin vardag. Genom att man kan följa unga inspiratörers engagemang i bygderna skapas stolthet och attraktionskraft i och för bygderna och landsbygden som helhet. Detta kan bidra till att man lockar fler att engagera sig i sin landsbygd, eller att man helt enkelt lockas till den plats där det finns engagemang.
Om stödet

Sökbart maxbelopp: 20 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Målgrupp: Ungdomar 16-25 år i utvecklingsområdet Lokalt ledd utveckling Höga Kusten.

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Genomförda insatser

Bild på Hernö Shut Down

Härnö Shut Down

Happch och fyra av hennes vänner i Härnösand ville genomföra en ett musikevent för ungdomar i Härnösand. Eventet blev på Brännaborg den 27 maj 2023 och målgruppen var ungdomar i årskurs 8 till åk 3 på gymnasiet.

Om projektet

Projektägare: Radical Lowe Crew
Plats: Härnösand
Leaderstöd: 20 000 kr

Bild på ett par skridskor

Ishockey för yngre

Ungdomarna i Junsele IF ville bygga nya omklädningsbås vid hockeyplanen. För att skapa en trygg plats för unga och kanske framförallt tjejer att byta om på. 

Om projektet

Projektägare: Junsele IF
Plats: Sollefteå
Leaderstöd: 20 000 kr

Bild på EPA-träff i Kramfors

Kramfors bokcirkel

Ellinor och hennes vänner ville skapa en gratis bokcirkel för ungdomar från övre högstadieålder upp till 25 år. Bokcirkeln träffades två gånger i månaden under 5 månader, från augusti-december 2023. Varannan gång avslutades den tidigare boken med diskussioner mm och sedan börja på en ny bok.

Om projektet

Projektägare: Kulturförening Ådalens Litteraturliv
Plats: Kramfors
Leaderstöd: 20 000 kr

Bild på en freesbee

Discgolfbana i Lugnvik

Adam och hans vänner ville ställa iordning en discgolfbana på ett områden vid vattnet i Lugnvik som kallas ”Skatan”. För att akivera byns ungdomar mer och för att kunna utöva sporten på hemmaplan. 5 st korgar sattes upp.

Om projektet

Projektägare: Lugnviks IF
Plats: Sollefteå
Leaderstöd: 25 000 kr

Motorläger för unga i Örnsköldsvik

ÖMK & Young Wheels Motorcamp

Evin och hans vänner ville anordna ett motorläger på en folkrecbana för motorintresserade ungdomar. För att bland annat få möjlighet att testa att köra folkrace. Ungdomar mellan 15-20 år från Kramfors och Örnsköldsvik bjöds in och lägret hölls 25-17 augusti 2023. 

Om projektet

Projektägare: ÖMK Folkrace
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 20 000 kr

Sagostig

Sagostig Vibyggerå

Minna och hennes vänner ville bygag upp en sagostig för att locka barn och unga att lära sig om de gamla berättelser som finns från bygden. Installationer, aktivitetsstationer utomhus som både visuellt och i text tar vara på de sagor och sägner som kommer från bygden samt bevara dessa till kommande generationer. 

Om projektet

Projektägare: Vibyggerå byalag
Plats: Kramfors
Leaderstöd: 20 000 kr

redskapsbod

Grillplatsen

Engla och han kompisar ville skapa en trevlig plats att mötas vid utomhus för byns alla unga. Ett fint område där man också kan grilla, spela t.ex. kubb eller andra utomhusspel.

Om projektet

Projektägare: Skorpeds sportklubb
Plats: Sollefteå
Leaderstöd: 20 000 kr

Utomhusbio i Bjästa

Utomhusbio i Bjästa

Ungdomarna på fritidsgården Hålan ville anordna gratisbio för alla ungdomar på sportlivet 2023. Två filmvisningar hölls ”Smallfoot” och ”The Lost City” och totalt kom det över 140 personer. 

Om projektet

Projektägare: Bygdsam Nätradalen
Plats: Örnsköldsvik
Leaderstöd: 14 000 kr

dansläger i österforse

Dansläger

Ida och Engla leder till vardags dansträningar en gång i veckan med barnen i byn men nu sökte de medel för att genomföra ett dansläger i Österforse. För att stärka gemenskap, lära käna nya vänner mm. 

Om projektet

Projektägare: Österforse IF
Plats: Sollefteå
Leaderstöd: 20 000 kr

Nyfiken? Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna till! info@leaderhogakusten.se   Adress Brandellvägen 9 873 98 Nordingrå Org.nr 802540-7399
Integritetspolicy & cookies
Leader nationellt leadersverige.se