Aktuellt

Boteå året runt

Projektet vill engagera alla Boteåbor, men vänder sig särskilt till nyinflyttade och personer som vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete.

Bild på Karin Högström och Andreas Gylling i Lugnvik

Utvecklingsplan Lugnvik

Projektet ska skapa ett än mer inkluderande, trivsammare och tryggare samhälle att bo, leva och verka i.

Vinter på Vårdkasen

Vårdkasen outdoor

Projektet ”Vårdkasen, ett friluftsliv för alla” syftar till att skapa förutsättningar för fler företag, tjänster
och aktiviteter i området genom att attrahera fler besökare.

Bild på Västernorrlands museum

Smart kulturarvsturism i Höga Kusten

Projektet syftar till att knyta samman kulturarvsberättelser och upplevelser, delvis med digital teknik och med fokus på fysiska besöksmål.

Bild på Växtplats Nätradalen

Kulturlyftet i Örnsköldsvik

Förstudien ska bidra till att inventera, identifiera och utreda vilken kultur som finns i dag runt om i vår kommun, men också ta reda på vilken kultur som önskas finnas.

Anundsjö vildmark

Destination Solberg

Projektet vill att besöksnäringen i orten ska växa och generera mer pengar till bygden vilket i sin tur ska stärka bygdens attraktivitet och lokala ekonomi.

Jakt och naturupplevelser i Höga Kustens inland

Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa ett centrum för jakt, fiske och naturupplevelser i området Höga Kusten Inland.

Bild från Svanö

Svanö, ön mitt i världen

Svanö Sportklubb, Svanö Folketshusförening och Svanö Kulturförening tar ett gemensamt grepp för att utveckla Svanö till en ännu mer attraktiv plats i Höga Kusten.

Bild på Kunnådalens kunskapsskog, Hermansjöbygden

Hermansjöbygden – kulturarv i Höga Kustens inland

Intresseföreningen söker stöd för att tillgängliggöra det kulturarv och den historia som finns på platsen, detta gör man med ett inkluderingsfokus där barn och unga är utpekade som en av målgrupperna men även det samiska kulturarvet.

Bild på leaderkontoret uppe på utsikt höga kusten

Grön omställning i Höga Kusten

Leader Höga Kusten ska tillsammans med Höga Kustens fyra kommuner arbeta för att fler utvecklingsidéer för hållbar omställning genereras.

Bild på Höga Kustenbron

Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans

Projektet ”Paketera Höga Kusten Hållbart tillsammans” syftar till att gynna Höga Kusten Turisms 130 medlemsorganisationer (företag och föreningar) och underlätta för besökare att resa hållbart i Höga Kusten.

Hållbara kulturmiljöer Örnsköldsvik

Projektet ska undersöka och genomföra nya finansieringsmodeller för föreningsdriven verksamhet i kulturmiljöer.

KARTA ÖVER NÄTRE FJÄLLSKOG

Entré Fjällskog

Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid.

Musikmakarna

High Coast Music Innovation Arena

Projektet Songwriters of Kvarken är ett gränsöverskridande nätverk som innefattar hela kvarken regionen.

Ung delaktighet Höga Kusten

Ung delaktighet på landsbygden

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle…