Möte 240912

Mötet sker på Generationens hus i Ullånger. Fika från 8.00, start av möte 8.30.

Agenda

8.00 Fika står framdukat
8.30 Mötets öppnande

Preliminär agenda

 • Projektbeslut – 2 st + LAGprojekten
 • Bedömning intresseanmälningar – 3 st
 • Workshop styrelsens arbete för mer inkluderande utveckling
 • Inriktningsdiskussioner
 • Information från verksamhetskontoret

  Avslutning ca 16.30

   

  Underlag inför mötet

  Läs/lyssna gärna på ”Att uppfinna världen” av Katrine Marçal – som Stina Haglund rekommenderade inför vår workshop kring hur styrelsen kan jobba för en mer inkluderande utveckling i vårt leaderområde! Boken finns som ljudbok – bl.a. här

  Mer underlag kommer senare!

  Föregående protokoll

  LAG 24 april: Protokoll 24 april

  AU 11 april: Protokoll 11 april

  LAG 8 februari: Protokoll 8 februari

  AU 17 januari: Protokoll 17 januari 

  Intresseanmälan och beslut

  Förbered er inför mötet!

  NYTT FÖR HÖSTEN! Alla bjuds in till kommunvisa förmöten för att bolla ansökningar och intresseanmälningar.  De är frivilliga och digitala, men är ett bra tillfälle att diskutera underlagen med andra. Ni är välkomna att delta i andra kommuners möten om ni inte kan närvara vid ert eget. Meddela då Marcus (marcus@leaderhogakusten.se) om du vill delta på någon annan kommuns möte så skickar han Teams-länken.

  Datum och tider för kommunvisa förmöten:

  • Sollefteå 19 augusti 15.30-17.00 (Kontaktperson: Mia)
  • Kramfors 20 augusti 15.00-16.30 (Kontaktperson: Andreas)
  • Härnösand 21 augusti 15.00-16.30 (Kontaktperson: Peter)
  • Örnsköldsvik 22 augusti 14.00.15.30 (Kontaktperson: Sofie Holmgren)

  ATT GÖRA GÄLLANDE:

  Intresseanmälningar

  1. Läs igenom intresseanmälningarna och tillhörande dokument nedan, de ligger under respektive insatsområde de är tänkta att gå inom.
  2. Alla ledamöter går igenom och gör en individuell första bedömning av intresseanmälningarna i ett formulär per intresseanmälan- se nedan! Detta kan göras efter de kommunvisa mötena men ska senast vara gjorda den 25 augusti för att kunna bearbetas av AU den 28 augusti. Varje intresseanmälan har ett eget formulär – kom ihåg att svara på alla!
  3. AU sammanträder den 28 augusti och går igenom de individuella bedömningarna. AU gör sedan ett förslag till bedömning och återkoppling till intresseanmälningarna som läggs ut på denna mötessida senast en vecka före mötet. AU väljer också ut vilka sökande som ska bjudas in för frågestund på styrelsemötet.
  4. På styrelsemötet den 12 september så tar styrelsen beslut om återkoppling till intresseanmälarna utifrån AUs förslag.

  LÄNKAR TILL FORMULÄR: (Kommer strax!)

  • Kramfors kommun – HK rutten
  • High Coast International Hubb
  • Edsele – Pärla vid Faxälven

  ATT GÖRA GÄLLANDE:

  Projektansökningar

  1. Läs igenom projektens dokument nedan. Projekten har en egen ”ruta” med alla dokument.
  2. Alla ledamöter gör en individuell första bedömning av de skarpa projektansökningarn i ett formulär per ansökan – se länkar längst ner i denna ruta. Detta kan göras efter de kommunvisa mötena men ska senast vara gjorda den 25 augusti för att kunna bearbetas av AU den 28 augusti. Varje projekt har ett eget formulär – kom ihåg att svara på alla!
  3. AU sammanträder den 28 augusti och går igenom de individuella bedömningarna. AU gör sedan ett förslag till poängbedömningar för urvalskriterierna med motiveringar som läggs ut på denna mötessida senast en vecka före mötet.
  4. På styrelsemötet den 12 september går hela styrelsen igenom AUs förslag och justerar efter behov. Det är viktigt att alla läser ansökningarna inklusive AUs förslag innan mötet. Dokument med förslag på beslut uppdateras här på sidan efter den 28 augusti.

  LÄNKAR TILL FORMULÄR: (Kommer strax!)

  • Kulturarvshistorisk utveckling i Bjärtrå
  • Kulturarvslek
  • Smarta inkluderande bygder

  Behöver du fräscha upp minnet hur det funkar att söka projektstöd, klicka er vidare för att se vad de olika stegen innebär.

  Intresseanmälningar för en andra bedömning & återkoppling

  Projektbeslut

  Insatsområde: Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

  Kulturarvshistorisk utveckling i Bjärtrå

  Insatsområde: Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

  Smarta inkluderande bygder

  • Ansökan – genomförande processer
  • Ansökan – Paraplyprojekt – Bygder
  • Ansökan – Paraplyprojekt – Unga
  • Alla Budgetar
  • Alla motiveringar indikatorer