Möte 230831

Vi ses på Lövviks Föreningshus 9.20. För de som har möjlighet vill vi gärna att ni deltar på Kramfors/Härnösands Företagsfrukost som äger rum 7.30-9.00 (Program från 08.00, frukost från 7.30) på Hotell Höga Kusten samma morgon. Ni som inte deltar på Företagsfrukosten får enklare fika att ta med in på mötet 9.20. Meddela Jenny om du kommer delta på företagsfrukosten eller inte, vi behöver anmäla er. Länk till frukostprogram.

Agenda

07.30-09.00 Företagsfrukost Hotell Höga Kusten

  1. Mötets öppnande
  2. Styrelsens runda – vad händer i din sektor/geografiska område just nu. MAX två minuter.
  3. Övriga frågor
  4. Projektbeslut
  5. Workshop Leader Höga Kustens Hållbarhetsarbete
  6. Frågestund med intresseanmälare
  7. Bedömning och återkoppling intresseanmälare
  8. Avslut 

Föregående protokoll

AU 21 augusti: AU 21 augusti

Extrainsatt AU 27 juni: 230627 Protokoll AU

LAG 1 juni: 20230601 Protokoll LAG

LAG 3 april: 20230403 Protokoll LAG

AU 24 maj: Protokoll AU 24 maj

 

Inför styrelsemötet 31 augusti

Fem intresseanmälningar har inkommit, en stor del av mötet kommer handla om att göra en bedömning av dessa (har de förutsättningar att bli ett leaderprojekt?) och formulera återkoppling till sökande. På mötet kommer de projektsökande som AU bjudit in, finnas med på LAG-mötet för kort presentation och frågestund. Vilka de är ser ni i AUs kommentarer i bedömningsdokumentet nedan.

Tre ansökaningar har inkommit för beslut. AU har tagit fram förslag till beslut, se bedömningsprotokoll. På mötet kommer hela styrelsen diskutera om ni kan ställa er bakom AUs beslut.

Förbered er genom att gå ingenom ansökningar, intresseanmälningar och AUs förslag för bedömning i excel-filen nedan. Kom ihåg att det är flikar längst ner i dokumentet där ni bläddrar mellan villkor och kriterier och mellan olika insatsområden och förstudier.

Till höger ser ni ett klipp om hur ni använder dokumentet.

Uppdatera dig om strategin här!

Intresseanmälningar

Projektbeslut

Insatsområde: Hållbart näringsliv

Hållbara kulturmiljöer i Örnsköldsvik

Insatsområde: Hållbart näringsliv

Jakt & natur-upplevelser i Höga Kustens Inland

OBS ansökan avser projektstöd till företag

Finansieringsfördelningen är felaktigt angiven i ansökan, ska vara 70 % stöd 30 % egen insats, det är sökanden medveten om. Rättas till vid beslut.

Insatsområde: Attraktiva platser

Svanö, ön mitt i världen

Nyfiken? vill du veta mer?

Leader Nationellt
leadersverige.se

Maila
info@leaderhogakusten.se

Telefonnummer
Hittar du här!

Vår postadress
Brandellvägen 9
873 98 Nordingrå

Integritetspolicy & cookies
  
leader Höga Kusten