Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Projektbedömningar
  3. Information från verksamhetskontoret
  4. Verksamhetsplanering 2024
  5. Frågestund intresseanmälare
  6. Bedömning intresseanmälningar
  7. Avslut

Föregående protokoll

AU 12 oktober: Protokoll 12 oktober

LAG 31 augusti: Protokoll 31 augusti

AU 21 augusti: AU 21 augusti

Extrainsatt AU 27 juni: 230627 Protokoll AU

LAG 1 juni: 20230601 Protokoll LAG

LAG 3 april: 20230403 Protokoll LAG

AU 24 maj: Protokoll AU 24 maj

 

Inför styrelsemötet 25 oktober

Fem intresseanmälningar har inkommit, en stor del av mötet kommer handla om att göra en bedömning av dessa (har de förutsättningar att bli ett leaderprojekt?) och formulera återkoppling till sökande. På mötet kommer de projektsökande som AU bjudit in, finnas med på styrelsemötet för kort presentation och frågestund. Vilka de är ser ni i AUs protokoll från 12 oktober ovan.

Två ansökaningar har inkommit för beslut. AU har tagit fram förslag till beslut, se bedömningsprotokoll. På mötet kommer hela styrelsen diskutera om ni kan ställa er bakom AUs beslut.

Förbered er genom att gå ingenom ansökningar, intresseanmälningar och AUs förslag för bedömning i excel-filen nedan. Kom ihåg att det är flikar längst ner i dokumentet där ni bläddrar mellan villkor och kriterier och mellan olika insatsområden och förstudier.

Till höger ser ni ett klipp om hur ni använder dokumentet.

Uppdatera dig om strategin här!

Intresseanmälningar

Insatsområde 3

Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

Projektbeslut

Insatsområde: Hållbart näringsliv

Paketera Höga Kusten hållbart tillsammans

Insatsområde: Attraktiva platser

Hermansjöbygden – kulturarv i Höga kustens inland

Nyfiken? vill du veta mer?

Leader Nationellt
leadersverige.se

Maila
info@leaderhogakusten.se

Telefonnummer
Hittar du här!

Vår postadress
Brandellvägen 9
873 98 Nordingrå

Integritetspolicy & cookies
  
leader Höga Kusten