Möte 240208

Mötet sker i Solberg, Örnsköldsviks kommun.

Adress: Fritidsvägen 12, 895 98 Solberg

Agenda

9.00 Fika står framdukat

9.30 Mötet startas

 • Mötets öppnande, föregående protokoll m.m.
 • LAG-runda
 • Inkluderande utveckling föreläsning och workshop
 • Lunch, ev. med information från Solberg
 • Intresseanmälningar, frågestund och bedömningar
 • Projektbeslut
 • Villkor och urvalskriterier – ekologisk hållbarhet
 • Info från Verksamhetskontoret

16.00 Avslut av möte

Inför styrelsemötet 8 februari

Två intresseanmälningar har inkommit, en del av mötet kommer handla om att göra en bedömning av dessa (har de förutsättningar att bli ett leaderprojekt?) och formulera återkoppling till sökande. På mötet kommer de projektsökande som AU bjudit in, finnas med på styrelsemötet för kort presentation och frågestund. Vilka de är ser ni i AUs protokoll från 17 januari ovan.

Två ansökningar har inkommit för beslut, AU tar fram förslag på beslut 17 januari. På mötet kommer hela styrelsen diskutera om ni kan ställa er bakom AUs beslut.

Förbered er genom att gå ingenom ansökningar, intresseanmälningar och AUs förslag för bedömning. Individuell bedömning av intresseanmälningar sker senast 16 januari.

Intresseanmälan och beslut

Förbered er inför mötet!

Intresseanmälningar

Läs igenom intresseanmälningarna, de kommentarer som kommit in på förhand och AUs förslag till återkoppling. Under mötet kommer det finnas tid att diskutera hur den slutgiltiga återkopplingen ska se ut.

Ansökningar för beslut

  Läs igenom ansökningarna inklusive bilagor samt AUs förslag till beslut (se excel-fil). Under mötet kommer det finnas tid att diskutera hur det slutgiltiga beslutet ska se ut.

  Intresseanmälningar för första bedömning & återkoppling

  Insatsområde 1

  Ett hållbart näringsliv

  Insatsområde 2

  Attraktiva platser

  Insatsområde 3

  Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle

  Inga inkomna.

  Projektbeslut

  Två ansökan om projektstöd har inkommit, båda har sedan tidigare lämnat in intresseanmälningar för bedömning. AU har tagit fram ett förslag på bedömning nedan.