Ungas delaktighet

Ta tillvara på ungas idéer för att skapa ett attraktivt Höga Kusten! Vi stöttar ungdomar som vill genomföra utveckling i sitt område och föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga.

20 000 kr till ungas ideér

Är du 16-25 år och vill göra din plats ännu bättre? Har du och dina vänner idéer som ni vill göra verklighet av? Ni kanske vill skapa ett evenemang, rusta upp en plats att hänga på eller något helt annat? Då har ni möjlighet att söka upp till 20 000 kr hos Leader Höga Kusten för att genomföra er idé!

Läs mer nedan.

Bild på Leader Höga Kustens Talko-prpjekt

Det är inte svårt att ansöka!

Det är lätt att ansöka: Beskriv er idé – vilka som ska genomföra den och vad det kostar genom att fylla i ett enkelt formulär tillsammans.

Vet ni redan nu vad ni vill göra och vad det kostar kan ni fylla i formuläret direkt, då behöver ni också ha en förening att samarbeta med.

Behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi er att göra verklighet av idén!

Kontakta Olivia Karlsson 070-377 97 75 eller olivia@leaderhogakusten.se

Checklista för ungsdomsstöd

20 000 kr föreningar som vill inkludera unga

Vill din förening och bygd bli bättre på att inkludera ungdomar i utvecklingen av platsen där ni bor och stötta unga i att förverkliga sina egna idéer? Då kan ni som förening söka 20 000 kr för att satsa på ungas delaktighet i er bygd.

Så funkar det

Ni kommer få använda ett online verktyg som vi har skapat för bygder och föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga. Verktyget finns på www.ungasdelaktighet.se. Verktyget innefattar 5 steg som tar dig från att analysera vilka förutsättningar föreningar eller bygden har för att inkludera unga, verktyg för att ta reda mer om unga som bor i bygden, ta fram konkreta idéer för hur ni inkluderar unga, genomförande och utvärdering. Processen innebär 3 möten och mötesupplägget, inspiration och arbetsblad finns på sidan.

  1. Diskutera erbjudandet inom din organisation eller bygd och bestäm er för att göra resan
  2. Kontakta vår projektcoach Olivia Karlsson 070-377 97 75 eller olivia@leaderhogakusten.se och anmäl er så reserverar vi 20 000 kr för ett ungdomsprojekt i er bygd.
  3. Ni genomför steg 2 (ta reda på mer om unga som bor på er plats) och 3 (skapa en handlingsplan för att inkludera unga). Det kan ni göra inom er förening men ännu mer resultat får ni om ni samlar flera organisationer i bygden och gör processen tillsammans.
  4. Redovisa vad ni kom fram till genom att skicka oss de ifyllda arbetsblad under steg 2 och 3.
  5. Har ni hittat ett gäng ungdomar som har en idé skickar ni in en ansökan för stöd till unga. Det är unga själva som äger idén, skriver en ansökan och genomför projektet, men vuxna i bygden får gärna stötta ungdomarna!

Advisory board Höga Kusten

Vi på Leader Höga Kusten vill arbeta tillsammans med unga för att Höga Kusten ska vara en plats där unga hörs, trivs och kan påverka. Detta gör vi tillsammans med Advisory Board Höga Kusten – en grupp av 10 unga mellan 16 till 25 år från Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnksöldsvik kommun som brinner för att utveckla en Höga Kusten där unga vill bo, leva och verka och ha en rolig fritid. Advisory Board Höga Kusten beviljar finansiering till ungdomsprojekt, där unga själva driver projekt, och kommer även med egna förslag kring projekt som främjar ungas delaktighet I Höga Kusten. Advisory Board är rådgivande till Leader Höga Kustens styrelse.

Adviory borad Höga Kusten 2022

Ung i Höga Kusten

Via @ungihogakusten kan du följa unga i Höga Kustens landsbygder. Under sommaren varje år under sommaren tar ungdomar över kontot för att dela med sig av sin bild av att vara ung i landsbygd. De delar bilder av utflykter och häng med vänner, fritidsintressen, framtidsplaner, åsikter och livet på platsen där de bor. Tillsammans visar de hur varierat och roligt livet som ung på landsbygden i Sollefteå, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik kan vara!

@ungihogakusten-kampanjen görs för stärka ungas bild av landsbygden och låta unga själva visa hur deras vardag ser ut. Vår bild unga i landsbygderna är ofta homogen, vi tror ofta att alla unga vill flytta till staden och att det inte finns någonting att göra på platsen där de bor. Men unga själva visar upp en bild som inte alls är så – utan visa olika framtidsplaner, fritidsintressen, åsikter och en aktiv vardag. Ungdomar visar både varför de trivs på platsen där de bor och har många idéer om hur den kan utvecklas den till en plats där unga hörs, trivs och kan påverka ännu mer.

Instagramkontot @ungihogakusten
ungasdealaktighee.se

Projektet finansieras av