CIRKULÄR EKONOMI I NÄTRADALEN

I Nätradalen pågår projektet ”Hållbar turism i Nätradalen” och projektet såg man att det finns ett starkt engagemang för hållbarhet i sin helhet.

Har du en cirkelsåg du bara använder 1 gång per år? Behöver du använda en häcksax en gång per år? Många av de prylar vi har hemma används för lite. Det har man nu i Nätradalen en lösning på.  I Nätradalen pågår projektet ”Hållbar turism i Nätradalen” och projektet såg man att det finns ett starkt engagemang för hållbarhet i sin helhet.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Delningsplattformen Dela Höga Kusten

I projektet såg man att finns många outnyttjade resurser, men som används väldigt lite idag. Exempelvis kan det vara svårt att åka kollektivt för den som vill besöka eller för den som bor Höga Kusten. En annan sak man såg var att det är många saker som finns i våra hem som används sällan eller inte alls. Exempelvis röjsågar, släp, häcksaxar osv. För att lösa utmaningen med att kunna använda mer resurser lokalt    har Bygdsam Nätradalen tillsammans med Umeå Universitet och plattformen Umigo jobbat fram delningsplattformen Dela Höga Kusten.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Boka lokaler på Dela Höga Kusten

Bland de första att erbjuda något på Dela Höga Kusten är Nätra hembygdsförening.
Det är den nya byggnaden Ringarbönninga som kan bokas till fest och konferens via Dela Höga Kusten.

Magnus Näslund – Nätra hembygdsförening