Genomför ett projekt

Dags att omvandla idén till verklighet? Vi finns med under hela resan.
Bild på händer med ett frö i

Från idé till verklighet!

När ni lämnat in er projektansökan till Jordbruksverket och fått ett positivt beslut från Leaders styrelse så kan ni sätta igång arbetet. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er ansökan kom in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida. Ni kan starta projektet innan ni fått formellt beslut från Jordbruksverket (ca 3-5 månader efter styrelsens beslut) men det sker då på egen risk.

Vi vill att ni ska lyckas! Våra projektcoacher finns med under hela genomförandet. Vi kommer ha uppföljningsmöten och erbjuda stöd vid ansökningar om utbetalningar och är inte längre bort än ett mejl!

 

Använd våra logotyper

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan Blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om er satsning i våra kanaler – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

 

Ni är Höga Kustens ambassadörer!

Leaderprojekt inspirerar! Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. Tillsammans utvecklar vi en hållbar plats som vi kallar vårt hem.

Råd och information på vägen

Ansök om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I beslutet kan ni se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket, projektstödsdelen. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Ni kan ansöka om upp till 50% av projektstödsdelen i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Kom ihåg att redovisa utgifter även för förskottet, det är en del av ert beviljade stöd. Redovisar gör ni i samband med ansökan om del- och slututbetalning.

Ni ansöker om förskott via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Ansök om delutbetalning

Ni kan ansöka om delutbetalning när som helst efter ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet.

Vi råder alla att göra en ansökan om utbetalning inom två månader in i projektet och därefter löpande varje kvartal under hela projekttiden. På så sätt är det enklare för er att upprätthålla er likviditet. Ni ansöker om delutbetalningar via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Var noga med betalbevisen
Förutom fakturakopior behöver Ni även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalbevis kan ni ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Undvik avdrag

  • Läs beslutet noggrant. Följ villkoren, beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.
  • Var observant på slutdatumet för projektet. I ert beslut står projektets slutdatum och det är viktigt att ni skickar in ansökan om slututbetalning så att den har kommit in till Jordbruksverket senast detta datum. Om ni ansöker efter ert slutdatum kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.
  • Var noga med logotyperna. Se till att rätt logotyper kommer med på allt material. Missas detta finns det risk för avdrag. Vi kan ge dig råd om ni är osäkra.
  • Glöm inte att särredovisa projektets utgifter. För att undvika avdrag ska ni, vid ansökan om utbetalning, skicka med en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

Om det inte går enligt plan

Hör av dig till oss på Leaderkontoret om något inträffar som gör att projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Det kan behöva fattas ett nytt beslut som justeras efter de nya förutsättningarna.

Rapportera den ideella tiden

Underlätta arbetet med rapporteringen av ideell tid genom att skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er ansökan kom in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Blanketter för tidrapportering finns på sidan Blanketter och logotyper men det är helt okej att skapa egna listor i exempelvis Excel. Det viktiga är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna behöver även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete.

Vi kommer att följa upp den ideella tiden i samband med projektbesök och en sammanställning ska mailas till din kontakt på utvecklingskontoret vid slutredovisningen.