Dags för slutredovisning?

När projektet avslutas är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa projektet. Att driva ett projekt kan vara intensivt, men ett tips är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat som arbetet lett fram till.

Hör av er till oss!

När ni avslutar projektet är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa. Det gör du via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Tänk på att höra av dig till oss på kontoret innan du skickar in ansökan om slututbetalning. Vi hjälper dig och tittar igenom dina underlag och redovisning. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

Var ute i god tid

I ert beslut står projektets slutdatum och ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast detta datum. Om du ansöker för sent kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Om du, av någon anledning, inte kan slutredovisa projektet i tid är det viktigt att du ansöker om förlängning. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss på kontoret.

Vi vill höra hur det gått

Vi tycker att det är spännande och givande att följa våra leadeprojekt. I samband slutredovisningen kommer därför representanter för projektet åter att bjudas in till styrelsen för att berätta hur det gått.