Om oss

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens fyra kommuner – Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Med bred kunskap om finansiering och stöd till utvecklingsidéer – hjälper vi er vidare med att utveckla just er plats i Höga Kusten!

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter  arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom Leader kan samverkande organisationer söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att genomföra leaderområdets mål.

Vår strategi

Leaderområdet Höga Kusten omfattar fyra kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Leaderområden finns i hela Sverige och varje område har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023-2030 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Vår personal

Föreningens personal har till uppgift att stötta och coacha personer och organisationer som vill utveckla Höga Kustens landsbygder. De har bred kunskap om finansiering och stöd till utvecklingsidéer inom vårt leaderområde – välkomna att höra av er!

Vår styrelse

Leader Höga Kusten är en ideell förening där arbetet leds av föreningens styrelse, LAG-styrelsen. Styrelsens ledamöter representerar organisationer från privat, ideell och offentlig sektor; till exempel tjänstepersoner från kommuner/Regionen, föreningsaktiva från kommunernas landsbygdsrådråd och flera företagsföreningar i området.