Vad händer hos oss?

Här hittar ni information om när vi lämnar feedback fattar på inkomna intresseanmälningar, fattar beslut om projektansökningar och när senast din ansökan ska vara inne för att hinna handläggas inför beslut. Vi anordnar också inspirationsträffar och andra event ni kan läsa om här. Välkommen att utveckla er landsbygd tillsammans med oss!