Integritetspolicy & cookies

Leader Höga Kusten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Läs mer här!

Leader Höga Kustens hantering av personuppgifter

Leader Höga Kusten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Uppgifter som skickas till Leader Höga Kusten blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Leader Höga Kusten lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Information enligt GDPR

Leader Höga Kusten strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

Hur samlas personuppgifterna in och hur lagras dom?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Leader Höga Kusten ska kunna administrera utbildningar/konferenser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler och EU-förordningar. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev och webbnyheter

De uppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev och information om Leader Höga Kusten verksamhet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Ansökan om stöd och utbetalning

Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets IT-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Leader Höga Kusten kontor. Våra kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.