Styrelsemöte

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och projektansökningar.

Styrelsemöte 13 november

Leader Höga Kustens styrelse lämnar feedback om inkomna intresseanmälningar och fattar beslut om inkomna projektansökningar.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!