Bättre service genom samverkan

I detta nyskapande projekt vill projektägarna förbättra service och skapa bättre förutsättningar för boende i landsbygden kring Lugnvik. Detta gör man med en nytänkande samverkansform för socialt företagande där samarbetspartnerna utvecklat en samhällsservicemodell. 

Om projektet

Målet med projektet är att idrottsföreningen Lugnviks IF och lanthandeln tillsammans med företaget Eko Tech ska erbjuda service som t.ex. städning, snöskottning och tillhandahålla livsmedel, medicin för boende i Lugnsviks landsbygd.

Bakgrunden till projektet är att många människor söker sig ut på landet, där det finns bra boendekvalitet och billigt boende. Men för att området ska locka fler boende och utvecklas till en attraktiv plats krävs det att det finns service som underlättar livet för människor som bor på landsbygden. Tanken med projektet är även att underlätta för de som behöver av hjälp av olika orsaker som äldre eller sjuka.

Huvudansvarig för projektet är den ideella föreningen Lungviks IF. Föreningens generella mål är att skapa en levande landsbygd och att verka för att Lugnviksområdet ska vara attraktivt och trevligt att bo i.

Detta har man gjort genom att upprätthålla servicefunktioner som lanthandeln och möjliggöra en rad verksamheter för fritid och möten. Detta projektet sker i samarbete med Eko Tech i Kramfors, ett socialt företag som säljer en rad olika tjänster som t.ex. städning, trädgårdsarbete, bokföring, röjning, skottning. Den tredje samarbetspartner är Närköp i Lugnvik, ett servicecenter med Handlarnbutik och samarbetspartners som Posten, Systembolaget och Apoteket.  Det är Lugnviks IF som har uppgiften att administrera och koordinera samarbetet och möjliggöra servicen.

I projekt arbetar man enligt en samverkansmodell företag och föreningar tillsammans. Modellen för socialt företagande går ut på att idrottsföreningen och lanthandelns tillsammans med företaget Eko Tech bildar en ny organisationsform för service. Tanken är att samarbetet ska röra köp och distribution av livsmedel men ska även kunna utvecklas till att omfatta annan verksamhet som t.ex. städning, snöskottning. Syftet är att skapa bättre service och att göra det mer attraktivt att bo och verka i Lugnsviks landsbygd. Detta för att underlätta för äldre människor och befintlig befolkningen på landsbygden.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Lugnviks IF

Tommy Sjölund
Tel:
Epost:

Webb och sociala medier
Facebook Lugnvik

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
512 550 kr

Regional medfinansiering
175 950 Kr

Egen finansiering:
76 500 kr

Total finansiering
765 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond