Bo leva verka

Det blir allt tydligare att fler och fler vill bo i landsbygder och Leader Höga Kusten genomför därför ett projekt för att stärka möjligheterna och öka attraktiviteten för att bo, leva och verka i Höga Kusten.

Bo Leva Verka Höga Kusten

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa samverkan och aktiviteter kring hur vi som område i högre grad kan bli en attraktiv plats för fler att bo, leva och verka i.

Bakgrunden till projektet är de goda möjligheterna att använda det starka varumärket Höga Kusten för mer än ”bara” besöksnäring. Genom projektet vill vi nyttja varumärket för att påbörja ett arbete som på lång sikt ska leda till ett attraktivare Höga Kusten för fler. Offentlig, privat och ideell sektor ska arbeta tillsammans i projektet och på så sätt utveckla och synliggöra Höga Kustens möjligheter.

Projektets mål

    • skapa samverkan/plattform för bo-leva-verka-frågor i Höga Kusten på lokal, kommunal och områdesövergripande nivå
    • öka attraktionen för platsen bland arbetsgivare och distansarbetare
    • testa lokala initiativ för ökad attraktivitet och service
    • nyföretagande och ökad sysselsättning

”Vår vision är att fler ska kunna bo, leva och verka i vårt område. Kanske du?”

Cowork Höga Kusten, ett nätverk av kreativa arbetsplatser i Höga Kustens landsbygder som skapats genom projektet

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Lokalt Ledd Utveckling av Höga Kusten

Projektledare
Felicia Edholm
Tel: 070–563 09 78
Epost: felicia@leaderhogakusten.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
690 583Kr

Regional finansiering:
340 138 SEK

Total finansiering
1 030 721 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader