BOTEÅ ÅRET RUNT

Projektet vill engagera alla Boteåbor, men vänder sig särskilt till nyinflyttade och personer som vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete, men som inte vågar eller vill engagera sig i föreningar.

Om projektet

Projektet vill engagera alla Boteåbor, men vänder sig särskilt till nyinflyttade och personer som vill delta i ett gemensamt utvecklingsarbete, men som inte vågar eller vill engagera sig i föreningar.

Ett brett samarbete mellan flertalet föreningar och lokala företag skall locka fler enskilda bybor att engagera sig i aktivitetsdagar och praktiskt arbete utan att behöva känna förbehåll för att ”binda upp sig” i en förening eller ett större projekt. Projektet vill samla ”icke föreningsmänniskor”, nyinflyttade, barnfamiljer, pensionärer, föreningar, företag, utflyttade som vill bli hemvändare och turister (dvs blivande Boteåbor).

Projektets mål bidrar till en meningsfull fritid i vår vackra natur, men själva resan mot målet, samarbetet, ger också stimulerande arbete och social samvaro.

Om projektet

Projektperiod
vt 2024 – vt 2026

Projektägar
Boteåparlamentet

Projektledare
Ilona-Sisko Nilimaa
076-141 52 24
myrsyrra@gmail.com

Webb och sociala medier

Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
866 743 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden