Bredband på landsbygden i Sollefteå kommun

Sveriges målsättning är att 90% av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit år 2020. Sollefteå kommun har antagit denna uppgift och arbetar enligt den svenska modellen för finansiering av bredbandutbyggnaden.

Om projektet

Projektet, som riktar sig till landsbygden i Sollefteå kommun dvs. orter med mindre än 200 invånare, syftar till att underlätta bredbandsutbyggnaden i områden som inte fått möjlighet att bygga ut bredband tidigare. Målet är att 1 000 st nya hushåll efter projektets slut ska ha tillgång till fiberbredband. Sollefteå kommun kommer att göra den komplexa etableringen med planering och utbyggnad av en säker infrastruktur för modern infrastruktur möjlig samtidigt som en stor insats kommer att göras av boende på landsbygden.

Projektet använder sig av den svenska modellen som är unik i Europa. Detta eftersom föreningar, privatpersoner, byarna och det offentliga samarbetar. En projektledare från kommunen kommer att arbeta med initiering, planering och etablering. Men utöver detta kommer ideella kontaktpersoner att utses i varje by med ansvar för att ordna informationsmöten, samla in intresseanmälningar och att stötta kommunen under hela projektet med t.ex. kunskap om markägande, insamling  av avtal m.m.

Planerade aktiviteter är att skapa engagemang för utbyggnad av bredband, stötta med kunskap och rådgivning i planerings- och byggfasen, samordna arbetet mellan byarna.

Långsiktigt vill Sollefteå kommun med projektet bidra till en utveckling av Sollefteås landsbygd, så att människor kan bo, leva och verka i kommunen och så att företag kan verka på landsbygden.

Nordingrå konstby
Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Sollefteå kommun

Projektledare
Mikael Åkerström
Tel: 070-189 10 76
Epost: mikael.akerstrom@solleftea.se

Webb och sociala medier
Sollefteå kommun

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 644 846 kr

Regional medfinansiering
564 649 kr

Offentligt stöd från projektägaren:
245 499 kr

Total finansiering
2 454 994 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond