Bredbands- byllerbyar

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden, därmed öka inflyttning till kommunen av kreativa och välutbildade människor.

Om projektet

Bredbandsbullerby projektet vill bygga moderna och attraktiva bostäder för människor som vill leva hållbart på landsbygden, därmed öka inflyttning till kommunen av kreativa och välutbildade människor. För att locka människor från de allt folktätare städerna ska projektägaren, Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus & Hem AB, ta fram en konkret detaljplan för nya bostadshus in en by-formation. Samtidigt ska en intressegrupp driva rekryteringsprocessen för att hitta människor som vill bo och leva i Bredbandsbullerbyarna.

Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå kommun tros minska betydligt inom en 5 års period. Detta reducerar skatteunderlaget i kommunen och utmanar möjligheterna att behålla ett bra utbud av service för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, enligt en webbenkät, ett stort antal personer i Stockholm (kring 50 000) som drömmer om ett boende på landsbygden med ren luft och närhet till vatten och skog. En stor del av dessa personer är också intresserade av att jobba med hållbart jordbruk och matproduktion. Bredbandsbullerbyar förenklar och möjliggör för intresserade yrkesverksamma, innovative personer att välja att flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.

Aktiviteterna inom projektet har två inriktningar. Solatum leder processen kring markavtal, undersöka förutsättningar för bebyggelse och byggplaneringen. En intressegrupp som drivs av ideella krafter driver rekryteringsprocessen, skapar informationsmaterial samt ordnar kurser och träffar. På det sättet förberedas de boende för inflyttning. Intressegruppen ska också delta i etablerandet av de nya företagen och de föreningar som behövs. Partners i projektet är bland annat Nipakademin, Rafnaslakt AB, Solatum AB och Landstingets Hola Folkshögskola

Målet på lång sikt är att konceptet kan kopieras till andra landsbygdsområden, skapa ytterligare inflyttning och är ett exempel för kontraurbanisering i hela landet.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Solatum Hus & Hem AB

Projektledare
Roger Lundin
Tel: 070 – 354 81 12
Epost: roger.lundin@solleftea.se

Webb och sociala medier
Solatum

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
847 000 kr

Regional medfinansiering
253 000 kr

Egen finansiering:
199 688 kr

Total finansiering
1 299 688 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond