Bygd och stad i balans

Örnsköldsviks kommun har en stark tilltro och vilja att utveckla landsbygden på olika sätt. Genom projektet Bygd och Stad i balans ska man i samarbete med Bygderådet, Arbetsförmedlingen och företagarföreningar.

Om projektet

Örnsköldsviks kommun har ett starkt engagemang för att skapa en levande landsbygd som är fylld av möjligheter. I projektet Bygd och Stad i balans är målsättningen att fortsätta arbetet och ta fasta på de strategier som tagits fram för att stärka landsbygden.

Projektet riktar sig till allmänheten och några av målen är att skapa bl.a. nya arbetstillfällen, nya sociala företag, praktikplatser, nya nätverk och innovativa samarbeten. Som ett led i detta tar kommunen fasta på tidigare utvecklade ”närarbetsplatser”, som nu utvecklas till mötesplatser s k ”Växtplatser”. Här ska man skapa en inkluderande miljö och parallellt inleda ett nära samarbete med företag och organisationer. Genom Växtplatserna hoppas man kunna bidra till sociala innovationer, nya företag och samarbeten. Genom dialog om samverkan med företagen ska man skaffa samarbetspartners och praktikplatser.

En grundförutsättning för projektet är alla människors lika värde. För att bidra till detta och skapa ett mer inkluderande samhälle kommer workshops och dialoger hållas för företagare och boende. Alla välkomnas att vara med och tänka i nytt kring frågorna om ett öppet samhälle och människors värde.

Vidare kommer projektet att ta sikte på att öka landsbygdens attraktivitet och att öka värdet på fastigheter. Projektet kommer exempelvis att ordna ortsvandringar på tolv orter under 2016 – 2018. På ortsvandringarna bjuds fastighetsägare, butiksinnehavare, företagare och boende in för att se över vilka tillgångar orten har och vad som skulle behövas förbättras. Vandringen kommer att resultera i en handlingsplan. På samma tema kommer man att ordna temakvällar och marknadsdagar för att skapa bestående aktiviteter och en levande landsbygd. En del av projektet fokuserar på det för landsbygden så viktiga föreningslivet. I projektet kommer man därför att samla olika föreningar under olika temakvällar och för att underlätta erfarenhetsutbyte, samarbeten m.m.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Örnsköldsviks kommun

Projektledare
Ann Holst
Tel: 070-641 53 55
Epost: ann@annholst.se

Webb och sociala medier

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
2 457 855 kr

Regional medfinansiering
764 291 kr

Egen finansiering:
669 440 kr

Total finansiering
3 891 586 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond