Delningsplattform i Nätradalen

Genom en digital delningsplattform vill projektet bidra till minskad miljöpåverkan, ökad samverkan, minskade gränser till företagande och en levande landsbygd.

Ekosystem för delningsplattform i Nätradalen

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är en allt snabbare digitalisering vilken bl.a. har fått oss att skapa helt nya sätt för att dela, samarbeta och uträtta affärer. Genom ett samarbete mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa den innovativa delningsplattformen UMIGO.

Projektet ska bidra till att skapa ett system som gör det enkelt att dela och nyttja tjänster på landsbygden för alla. Det kan till exempel vara olika typer av tjänster, som samåkning, hushållsnära tjänster och prylar.

Digitala delnings- och samverkansplattformar är en av de digitala tekniklösningar som fått mest genomslag vad gäller hur t.ex. kunder och leverantörer kan hitta varandra och initiera nya affärsrelationer, men också hur privatpersoner köper, säljer och delar.

Med utgångspunkt i forskning om digitala plattformar och delningslogiker har forskare vid Umeå universitet arbetat fram en prototyp till en ny typ av delnings- och samverkansplattform, särskilt anpassad till små- och medelstora samhällen. Denna typ av plattform och delningslogik har potential att synliggöra resurser och erbjudanden som gått oanvända, varit otillgängliga, eller som inte lyft på grund av brist på kritisk massa.

Då delningsplattformen redan finns och är testklar så kommer projektets arbete främst att fokusera på informationsspridning, implementering och användarinformation. Projektet ska också sammanställa och återrapportera eventuella fel, brister och förbättringssynpunkter som återkopplas från användarna. Genom samarbetet mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att pröva denna innovation som lokal plats, och kommer att erövra stor kompetens från pilotprojektet.

Cirkulär ekonomi i Nätradalen

”Det finns ett starkt engagemang för hållbarhet i Nätradalen”

Har du en cirkelsåg du bara använder 1 gång per år? Behöver du använda en häcksax en gång per år? Många av de prylar vi har hemma används för lite. Det har man nu i Nätradalen en lösning på.  I Nätradalen pågår projektet ”Hållbar turism i Nätradalen” och projektet såg man att det finns ett starkt engagemang för hållbarhet i sin helhet.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Delningsplattformen Dela Höga Kusten

I projektet såg man att finns många outnyttjade resurser, men som används väldigt lite idag. Exempelvis kan det vara svårt att åka kollektivt för den som vill besöka eller för den som bor Höga Kusten. En annan sak man såg var att det är många saker som finns i våra hem som används sällan eller inte alls. Exempelvis röjsågar, släp, häcksaxar osv. För att lösa utmaningen med att kunna använda mer resurser lokalt    har Bygdsam Nätradalen tillsammans med Umeå Universitet och plattformen Umigo jobbat fram delningsplattformen Dela Höga Kusten.

Sofie Holmgren Verksamhetsledare Bygdsam Nätradalen

Boka lokaler på Dela Höga Kusten

Bland de första att erbjuda något på Dela Höga Kusten är Nätra hembygdsförening.
Det är den nya byggnaden Ringarbönninga som kan bokas till fest och konferens via Dela Höga Kusten.

Magnus Näslund Nätra hembygdsförening

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Bygdsam Nätradalen

Projektledare
Sofie Holmgren
Tel: 070-229 79 78
Epost: sofie@bygdsamnatradalen.se

Webb och sociala medier
Höga Kusten UMIGO

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
206 058  kr

Övrig offentlig medfinansiering:
70 737 kr

Egen finansiering
33 000 kr

Total finansiering
309 795 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond