Entré Fjällskog

Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid.

Om projektet

Projektet vill tillgängliggöra Nätra fjällskog som besöksområde både sommar- och vintertid. Göra området mer inkluderande för barnfamiljer och besökare som önskar att kunna komma ut på kortare turer. I dagsläget är kortaste sträckning ca 12 km vilket är en ansträngande tur för ovana skidåkare. 

Genom att tillgängliggöra området vintertid tror man att möjligheterna att attrahera besökare i hela Höga Kusten ökar och att vi kan få en starkare vinterturism både från närliggande kommuner, men också från andra delar av landet/världen.

Detta i sin tur bidrar till ökade förutsättningar för besöksnäringsföretag att utöka sina säsonger och därmed också kunna skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i sitt företag sett över hela året eller att utöka sin verksamhet till att stå på fler ben. Exempel på detta kan vara olika guidningar eller att hyra längdskidor i Bjästabacken för att åka i Nätra fjällskog eller andra naturskidområden i närområdet.

Om projektet

Projektperiod
 ht 2023 – ht 2024

Projektägare
Bygdsam Nätradalen

Projektledare

Sofie Holmgren
070 229 79 78
sofie@bygdsamnatradalen.se

Webb och sociala medier
Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
990 224 kr

Medfinansiering från sökande
110 025 kr

Total finansiering
1 100 249 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen