Hållbar Turism i Nätradalen

För att stötta turismen har nu projektet Hållbar turism i Nätradalen genomförts. Tanken är att detta projekt ska vara en fördjupning av Bygdsam Nätradalens vanliga verksamhet där de driver olika frågor som efterfrågas av företag, föreningar, privatpersoner och kommunen.

Om projektet

Nätradalen sträcker sig från byn Sidensjö i väster till öarna Trysunda och Ulvön i centrum av världsarvet Höga Kusten. I området finns många anledningar till besök för upplevelser av olika slag.

Två entréer till Skuleskogens Nationalpark betyder åtskilliga tiotusentals besökare årligen för området och god tillgång till friluftsliv. Genom Skuleskogen går även Höga kusten-leden som i sin tur knyter ihop Nätradalen med Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. Här finns även god tillgång till konst, kultur och historia genom High Coast Art Valley och Mikko Anderssons stiftelse.

För att stötta turismen startas nu projektet Hållbar turism i Nätradalen. Tanken är att detta projekt ska vara en fördjupning av Bygdsam Nätradalens vanliga verksamhet där de driver olika frågor som efterfrågas av företag, föreningar, privatpersoner och kommunen. Fördjupningen inom besöksnäringen ska leda till tillväxt, stolthet, nya arbetstillfällen och öka attraktionskraften för Nätradalen.

Målsättningen med projektet är att:

  • Inspirera företagare att utveckla och realisera nya lönsamma produkter inom besöksnäring i Nätradalen.
  • Utarbeta minst 10 kombinationer/paket av kommersiella och hållbara produkter, upplevelser och tjänster.
  • Förankra funktionen Hållbar turism i Nätradalen, för framtiden.
  • Upprätta former för effektiva samverkansprocesser i arbetet med Höga Kusten Turism och Höga Kusten Destinationsutveckling, främst i arbetet kring nya upplevelseprodukter.
  • Uppnå ökad samverkan med andra branschintressenter i Höga Kusten.

Detta projekt är ännu ett steg i utvecklingen för en bygd med tradition inom fiske, lantbruk och sågverksindustri mot en ny näring, kultur- och naturturism.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Bygdsam Nätradalen

Projektledare
Sofie Holmgren
Tel: 070 – 2297978
Epost: sofie@bygdsamnatradalen.se

Webb och sociala medier
Bygdsam Nätradalen

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
604 953 kr

Offentliga resurser från kommun:
297 962 kr

Total finansiering
902 915 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader