Hållbara affärsmodeller på landsbygden

Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet ta fram en långsiktig och hållbar affärsmodell för företag på landsbygden. Socialt företagande, cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar är ledord för projektet.

Om projektet

Genom att ta tillvara på matbutikernas svinn vill projektet ta fram en långsiktig och hållbar affärsmodell för företag på landsbygden. Socialt företagande, cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar är ledord för projektet.

 

Projektet syftar till att länka samman olika aktörer inom ideell, offentlig och privat sektor och skapa ett flöde som minskar matsvinnet i Örnsköldsviksområdet och i förlängningen skapa en modell som kan spridas vidare till andra områden i Sverige.

 

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
HBM Affärsutveckling

Projektledare
Simon Miderfjäll
Tel: 070-362 63 49
Epost: simon@chansen.se

Webb och sociala medier

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000  kr

Egen finansiering:
87 000  kr

Total finansiering
287 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur: Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader