Härnösand landsbygd 2.0

Ett landsbygdsprojekt har genomförts i Härnösand som har utvecklat service och boenden samt nya mötesplatser och en vandringsled. Det är kommunen som är driver projektet och målsättningen är bland annat ett växande näringsliv och fler jobb. 

Om projektet

Projektet genomfördes under i tre år och Härnösands projekt Landsbygd 2.0 bygger på tidigare erfarenheter och på vad som framkommit vid workshops med kommunens landsbygdsråd och föreningar på landsbygden.

Projektet är uppdelat i tre arbetsområden varav ett är ”Landsbygdens boenden”. Bland annat ska en kartläggning av befintliga boenden och mark för nybyggen göras. Målet är både nyinflyttning och generationsväxling. 

Ett annat projektområde är ”Mötesplatser och service”. Där är tanken att utveckla befintliga servicepunkter som exempelvis bibliotekstjänster samt att förbättra den digital informationen om kommunens aktiviteter, besöksmål och andra tjänster. Nya mötesplatser av olika slag ska också tas fram genom att te.x. samutnyttja lokaler för olika verksamheter.

Det tredje området är ”Affärsutveckling och friluftsliv” där tanken är att både anlägga en ny vandringsled och att utveckla befintliga leder. Kommunen vill med detta skapa affärsmöjligheter för entreprenörer och ett utvecklat friluftsliv för boende. I anslutning till lederna kommer kommunen även att arbeta för att serveringar och evenemang ska utvecklas. I projektet kommer man också att skapa professionella och säljbara paket av de ny produkter och/eller tjänster som ska skapas genom affärsutvecklingen i projektet.

Härnöleden - Stöd för att bygga vandringsled

Mer om projektet

Leader on Tour

Denna resa tar oss till Härnösand där friluftslivet fått ett uppsving. Följ med till ett projekt där nya grepp tas för service på landsbygden, man snart kan få hem både livsmedel och böcker med ett klick på nätet! Vi får bland annat träffa entreprenören och naturguiden Karin Carnby och Eva-Lotta Öberg från Härnösands kommun.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Härnösands kommun

Projektledare
Eva-Lotta Öberg
eva-lotta.oberg@harnosand.se

Webb och sociala medier
Härnösand

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
2 235 679 kr

Regional medfinansiering
764 291 kr

Offentligt stöd från övriga:
198 416 kr

Total finansiering
3 198 386 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond