Jakt och naturupplevelser i höga kustens inland

Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa ett centrum för jakt, fiske och naturupplevelser i området Höga Kusten Inland.

Om projektet

Projektet ska undersöka och testa möjligheterna att kunna skapa ett centrum för jakt, fiske och naturupplevelser i området Höga Kusten Inland. I projektet ska lokala och nationella organisationer titta på möjligheterna till samarbeten för att kunna skapa ett antal paketeringar kring jakt och naturupplevelser i och omkring Junsele. Under projekttiden ska två ”pilotupplevelser” testas inom jakt- och naturturism – Jägarexamen 3.0 och Älgens Historia.

Om projektet

Projektperiod
HT 2023 – HT 2024

Projektägare
Sports & Recreation Sweden AB

Projektledare

Patrik Fängström
076 839 66 77
info@sportscampsweden.se 

Webb och sociala medier
Projektet i media
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
277 797 kr

Medfinansiering från sökande
83 339 kr

Total finansiering
1 109 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Västernorrland samt Höga Kustens fyra kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Jordbruksfonden

Bild på Medfinansieras av Europeiska unionen