Kajaksatsning Skuleberget

Höga Kusten har på kort tid blivit en av Sveriges främsta friluftsdestinationer. Vid Skuleberget startar nu ett projekt för att öka friluftsutbudet ytterligare och locka fler besökare till Höga Kusten. I projektet kommer en kajakled att skapas som ska vara ett komplement till Höga Kustenleden.

Om projektet

Initiativtagare till projektet är High Coast Resort, som tidigare tillsammans med områdets övriga friluftsentreprenörer och boendeaktörer lanserat allt från vandringsfestivalen Höga Kusten Hike till friluftsfestivalen UTEFEST. Målet med projektet är att skapa nya besöksanledningar samt att förbättra entreprenörsklimatet för Skulebergets aktörer genom att kunna paketera nya produkter.

Kajakleden kommer skapas genom att bl.a. kajakcentral byggs intill navet för friluftsturismen – Skuleberget. Kajakcentralen kommer att fungera som en friluftscentral med informationsstuga. Utöver detta kommer vindskydd längs olika strategiska lägen.

Målet är att skapa två rastplatser längs kajakleden, som knyter an till Örnsköldsviks satsning ”En Skärgård i Världsklass”. Placering av de två rastplatserna blir vid Veåsand samt vid ön Storvalmen eller Lillvalmen.

Satsningen kommer skapa nya besöksanledningar samt knyta samman de entreprenörer som idag verkar kring Skuleberget. Genom projektet områdets alla entreprenörer möjlighet att erbjuda upplevelser vid Skärgården samtidigt som besökare får uppleva Höga Kustens skärgård genom kajakpaddling. På sikt kommer satsningen  gynna områdets aktörer som Naturum, Skulefestivalen, Villa Orrbacken, Jacobs Stugor, FriluftsByn, Docksta Hotell, Höga Kusten Turer med flera. Projektet kommer att spridas genom hemsidor, via Höga Kustens officiella hemsida samt genom media.

”Satsningen kommer skapa nya besöksanledningar samt knyta samman de entreprenörer som idag verkar kring Skuleberget”

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
High Coast Resort AB

Projektledare
Jerry Engström
Tel: 070-540 85 77
Epost: jerry.engstrom@gmail.se

Webb och sociala medier
Höga Kusten Kajakcenter

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kr

Egen finansiering
85 714 kr

Total finansiering
285 714 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond