Konst och kultur- destinationer

Nordingrå Konstby driver projektet för att skapa en hållbar affärsmodell för konstnärer och kulturutövare i Höga Kusten och Västernorrland.

Om projektet

Nordingrå Konstby har under de senaste 30-40 åren har konstbyn samlat konstnärer och kulturutövare. Här finns idag konstnärsverkstäder galleri och sommartid ett café. Det mesta av arbetet har skett ideellt och med många frivilliga arbetstimmar nedlagda.

För att öka lönsamheten och skapa en plats och ett forum där konstnärerna kan leva på sin konst har Nordingrå Konstby dragit igång projektet  “Konst och kulturdestination i Höga Kusten”. Syftet med projektet är skapa en organisation som kan bidra med en ökad lönsamhet för konstnärerna och en ökad attraktiviteten för platsen. En målbild är att konstnärerna ska kunna fokusera på sin konst och Nordingrå Konstby som organisation tar hand och marknadsföring och administration.

Nordingrå konstby

”Leader Höga Kusten är en möjliggörare. Utan stödet från Leader hade utvecklingen av vår plats tagit långt mycket längre tid”

Mer om projektet

Vi har träffat Sara och Sandra från Nordingrå Konstby för en pratsund om hur de ska utveckla Nordingrå Konstby och på vilket sätt Leader Höga Kusten hjälper dem med det.
Om projektet
Projektperiod
2022 – pågående
Projektägare
Myller kultur & händelser ekonomisk förening

Projektledare
Sara Taube Mkelle
Tel: 0707-508069
Epost: sara@nordingrakonstby.se

Webb och sociala medier
Facebook
Nordingrå konstby

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
800 000 kr

Regional medfinansiering
536 496 kr

Total finansiering
1 336 496 kr
Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Eu logga Landsbygdsfond