Mannaminne – kultur och näringar

Stiftelsen Mannaminne vill nu att besökare i ännu högre grad upptäcker och utforskar den konst och det kulturarv som finns i Höga Kusten-området. Därför startas ett projekt för att utveckla verksamheten både på plats och i en digital plattform.

Om projektet

Syftet är att Mannaminne ska utvecklas från en privat kulturanläggning till en gemensamhetsanläggning som fler konstnärer och kulturarbetare kan nyttja. De kan t.ex. använda anläggningen för aktiviteter och som skyltfönster för den egna verksamheten. I projektet ingår också ett arbete för att få fram ett förslag för att Mannaminne ska kunna utvecklas till ett kulturreservat för konst samt byggnads- och träkultur. En status som kulturreservat möjliggör långsiktig finansiering.

För att öka synlighet för konst och kulturarv i Höga Kusten skapas en digital plattform för information och historieberättande. På denna hittar besökare information om Mannaminne samt om andra konstnärer och kulturarbetare som kan besökas i området.

Genom samverkan medan lokala kulturarbetare och pedagoger inom konst och konsthantverk vill Mannaminne utveckla fasta aktiviteter året om för barn och unga i Barnens Hus och Sagobyn.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Stiftelsen Mannaminne

Projektledare
 Annika Wångby Stattin
Tel: 070-324 78 78
Epost: annika@stattin.nu

Webb och sociala medier
Mannaminne

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
406 600 kr

Regional finansiering:
93 400 kr

Egen finansiering
113 199 kr

Total finansiering
613 199 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logo eu Strukturfond leader