Kultur och näringar – Ulvöarna

På Ulvöarna har ett projekt genomförts med stöd av Leader Höga Kusten som ska utveckla erbjudandet kring Ulvöarna som besöksmål i Höga Kusten med utgångspunkt i Ulvöarnas kulturarv. 

Om projektet

Bakgrunden till projektet är den allt mer växande turismen i Höga Kusten och på Ulvöarna. Besökare efterfrågar i större uträckning information om historia och vill ta del av genuina upplevelser, guidningar och andra turistprodukter.

Projektet, som huvudsakligen drivs av Ulvö Kapellag, tar sikte på främst tre områden. Till att börja med vill de utveckla en lokal kaggtillverkning. Projektägarna vill bland annat påbörja en lokal kaggtillverkning för att visa på det genuina hantverket det innebar att ta fram surströmmingskaggar. För det andra vill de utarbeta ett kvalificerat guideprogram på Ulvön med infrastruktur för information på Ulvöarna.

Som en del av detta kommer bemannade guidningar att utvecklas, personal på museet att utbildas och audioguider tas fram. Som en tredje del i projektet vill man skapa en bättre infrastruktur för informationsförsörjning genom att digitalisera och indexera historiskt intressanta bilder och texter på Ulvö museums hemsida.

Syftet med projektet är förutom att stärka Ulvö museum som kunskapscentrum för kustbygdernas och fiskarsamhällenas kulturarv även att skapa en helhetsupplevelse för besökare med turistprodukter som ett tunnbinderi, guidningar mm.

Nordingrå konstby
Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Ulvö Kapellag

Projektledare
Ulf Eklund
Tel: 070-674 77 73
Epost: bo@7an.se

Webb och sociala medier
Ulvö Museum

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
205 690 kr

Regional medfinansiering
70 610 kr

Egen finansiering
30 700 kr

Total finansiering
306 910 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond