Landsbygds- utveckling i Sollefteå

Den ideella föreningen Leader Sollefteå (LUS) har under sex år varit en motor i landsbygdsfrågor i Sollefteå kommun. Nu tar föreningen nästa steg för att skapa än  mer aktiva och attraktiva bygder, öka medvetenheten om bygdernas potential och öka den lokala samverkan.

Om projektet

Under det tidigare arbetet med landsbygdsutveckling blev det tydligt att det finns ett stort behov och potential i att utveckla samverkan mellan människorna, föreningar och företag i bygderna kring Sollefteå. Målsättningen med projektet är att det ska fungera som en katalysator som stöttar föreningslivet och företagare i deras planer för att utveckla landsbygden.  Projektet fokuserar också på att skapa framtidstro på landsbygden hos boende och att uppmuntra ungt entreprenörskap.

Genom en rad av träffar (brainstorming- och prioriteringsträffar) i 10 orter ska lokala föreningar och företagare uppmuntras till att skapa egna utvecklingsplaner för bygden. LUS stödjer processen hela vägen från idéutbyte och planering till genomförande och utvärdering.

Förutom de tio konkreta utvecklingsplanerna kommer projektet att leda till att nya företag och fler arbetstillfällen skapas. Detta t.ex. inom turism i Junsele socken och inom lokal mat i Långsele socken. Man kommer även att skap gemensamma mötesplatser i bygder med en stor inflyttning av nysvenskar. Allt för att bidra till att skapa en positiv bild av Sollefteå kommun som en bra plats att leva och verka i.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Leader Sollefteå Ideell Förening

Projektledare
Hans-Erik Näslund
Tel: 070-241 73 82
Epost: hackenes@hotmail.com

Webb och sociala medier

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
734 104 kr

Regional finansiering:
252 006  kr

Egen finansiering
109 567 kr

Total finansiering
1 095 677 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logo eu Strukturfond leader