High coast art valley

Redan idag finns det 26 konstverk som utsmyckar Nätradalen (High Coast Art Valley) och fler kommer det att bli, tack vare en större privat donation som tillfallit bygden. Nu vill Bygdsam Nätradalen växla upp effekterna av donationen genom en stor satsning på kulturturism där konstverken står i fokus.

Om projektet

Bygdsam Nätradalen är en samverkansorganisation där företagare, föreningar och kommunen samverkar. Målet för projektet High Coast Art Valley är att bygden ska bli ett intressant och självklart besöksmål inom kultur, natur och friluftsliv. Man vill göra detta genom att skapa en tjänste- och utbudskatalog som samlar befintliga och nya affärsidéer. Sammanställningen blir ett levande dokument för affärsutveckling inom projektet. Målet är också att skapa en ökad samsyn och kompetens kring besöksnäringen och att öka intresset för att utveckla kommersiella varor och tjänster.

Projektet siktar på att minst två företag skapas, samt att utveckla Näske Residens Tolfhamn. Residensen befinner sig i framlidne konstnärens Malte Nyberg XII fastighet i Näske och innehåller en ateljé, landets sannolikt första ungdomskulturresidens, ett vandrarhem i konstmiljö samt en konstscen i form av en vandrings- och upplevelseramp.

Samarbetspartners i projektet är lokala föreningar, företagare och experter inom besöksnäring. Även högre konstnärliga utbildningar ses som en självklar partner.

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Bygdsam Nätradalen Ekonomisk Förening.

Projektledare
Sofie Holmgren
Tel: 070 229 79 78
Epost: sofie@bygdsamnatradalen.se

Webb och sociala medier
Bygdsam Nätradalen

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
597 944 kr

Regional finansiering:
205 264 kr

Egen finansiering:
89 245 kr

Total finansiering
1 090 208 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten

Ingående EU-medel har beviljats ur: Regionalfonden

Logo eu Strukturfond leader