Mat & dryck – Smak63

I INTERREG- projektet ”Mat & dryck längs Nordens gröna bälte” ligger fokus på att ta fram nya metoder för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland aktörer i Västernorrland, Jämtland och Trøndelag – samt att skapa förutsättningar hos entreprenörer för produktutveckling och affärsutveckling.

Mat och dryck längs Nordens gröna bälte

För en ökad tillväxt inom besöksnäringen behövs en viss mängd företag med tjänster och produkter av hög kvalitet som gör regionen till ett resmål för mat- & dryckesintresserade personer. I regionen arrangeras ett stort antal arrangemang inom sport, friluftsliv och kultur och det är utmärkta arenor för att visa vår fina mat och dryck samt våra mattraditioner som används i mycket liten skala i dag.

Företagen inom mat och matturism delar flera utmaningar, oavsett om de finns i Norge eller Sverige. Många är mindre verksamheter med begränsade resurser, tid och möjlighet att inhämta kunskap och att utbyta erfarenheter med andra, eller åka på utbildningstillfällen, då avstånden är stora. I detta Interregprojekt arbetar man för att skapa optimala förutsättningar för att kunna växa vidare som smakdestination och dra nytta av den befintliga kompetens som finns inom branschen och regionen.

Mål för projektet

  • Skapa ett bestående digitalt kunskapscenter
  • Utveckla nya digitala metoder kring kompetensutveckling (t.ex. Food Hackathons)
  • Öka andelen lokal mat på events
  • Utforma en tydlig kommunicerbar gemensam vision och historia där företagare har ett gemensamt åtagande
  • Öka värdeskapande och lönsamhet för producenter och upplevelser
  • Minst 100 företag har etablerat kontakter/samverkan med företag i andra geografiska delar
Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare
Torsta AB, medsökande Leader Höga Kusten

Projektledare
Jenny Edvinsson
jenny@leaderhogakusten.se

Webb och sociala medier
www.smak63.com

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Total finansiering
1 349 006 EUR

Stöd från INTERREG programmet samt medfinansiering från Region Västernorrland

Ingående EU-medel har beviljats ur:
INTERREG Sverige Norge Programmet

Logo eu Strukturfond leader