Bredband på landsbygden i Härnösands kommun

Ökad tillgång till bredband i Härnösand. Med satsningen vill man göra det möjligt för människor att driva företag även utanför de större tätorterna och göra det möjligt att bo och leva i kommunen men samtidigt ha tillgång till snabb digital kommunikation. 

Mobilisering för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Härnösands kommun

Om projektet

Det kommunala bolaget Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) som kommer att att driva projektet i samarbetet med kommunen, kunder, myndigheter. Med projektet vill skapa möjligheter att bygga ut bredband på landsbygden, som annars hade haft svårt att få tillgång till fiberbredband. HEMAB kommer att engagera och mobilisera boende, företagare, föreningar, byalag för att skapa förutsättningar för att få igång en kostnadseffektiv byggnation av fiberbredband.

Som en del i detta kommer HEMAB att kartlägga och identifiera områden för utbyggnad, ta fram tekniska förutsättningar och även ta fram informationsmaterial. Projektet ska resultera i 800 intresseanmälningar från landsbygden. På sikt är målet att se till att nå Sveriges och kommunens mål med att fler boende och företagare ansluter sig till fiberbredband och även att skapa nya jobb på landsbygden.

Om projektet

Projektperiod

Projektägare
Härnösands Energi & Miljö AB

Projektledare
Linda Johansson
Tel: 0611-55 75 07
Epost: linda.johansson@hemab.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 508 000  kr

Regional medfinansiering
517 000 kr

Offentligt stöd från projektägaren:
226 863 kr

Total finansiering
2 251 863 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond