Hållbart utvecklings- centrum Nordvik

Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande.

Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden i Höga Kusten

Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” är ett projekt vars idé bygger på att Nordvik ska bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen.

Projektet vill titta på hur Nordvik och Hushållningssällskapets resurser i kompetens, mark och fastigheter kan användas och drivas av andra aktörer. Projektet vill också se hur området kan bli ett ”samhälle i samhället” där det utöver utbildning ska finnas exempelvis entreprenörer, förskola, äldreboende och en hög grad av självförsörjning och hållbarhet både vad gäller livsmedel och energiförbrukning.

Nya energilösningar

Projektet kommer att fokusera på nya energilösningar för till expempel lantbruksfastigheter och minskade koldioxidutsläpp samt testbädd och utveckling för företag inom främst gröna näringar och besöksnäring. Nordvik kan på så sätt utvecklas till ett nytänkande samhälle i samhället där tex traktens restauratörer kan odla sina egna grödor, där miljövärden kan lägga grunden för äldreboende och förskola och där energibolag kan utveckla en testbädd för nya, smarta energilösningar. Kunskap, livetestning, kommersiella aktörer och framtidens utbildningar i interaktion.

Nordvik utbildningar

Målet är att tydligt visa på hur den samlade verksamheten på Nordvik kan bli en utvecklingsmotor för landsbygden vilket kommer att skapa fler hållbara företag och samhällen, arbetstillfällen och ökad inflyttning. Nordvik blir då även en mer välkänd och involverad aktör i det lokala och regionala näringslivet. Nordvik blir då en motor för kunskap, innovation och inspiration inom bland annat landsbygdsutveckling, gröna näringar och besöksnäring.

Samverkan skapar gemenskap i Norabygden

”Projektet har fört hela bygden närmare varandra. Det blir lättare att jobba med andra saker än bara just projektet”

Turboeffekt tack vare projektstöd från Leader Höga Kusten

Nordvik är med och driver två olika Leaderprojekt ”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden” och ”Bo Leva Verka i Norabygden”. Båda projekten bygger på samverkan med föreningar och organisationer i närområdet, vilket har fört alla i hela bygden närmare varandra. Redan första mötet insåg de att alla hade rätt lika visioner och ideér på hur man ska utveckla platsen.

I ett leaderprojekt jobbar man enligt leadermetoden. Kortfattat innebär det att allt arbete som görs bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ. En viktig del i leadermetoden är det sk trepartnerskapet. Det betyder att den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa utveckling. I Nordviks fall samarbetar de med föreningar och företag i Nora, exempelvis Nora Hembygdsförening och Noramacken.

I partnerskapet läggs grunden för samarbete och för Nordviks del har det skapat en naturligt sätt att mötas på, där också helt andra ideér och tankar får plats. De två leaderprojekten blir också en språngbräda för en rad andra samarbeten.

Nordvik vill bli en motor för landsbygdsutveckling och företagande. Det långsiktiga målet är att Nordvik ska bli en kreativ och innovativ landsbygdsmotor med tydlig utvecklingsroll och hållbarhetsprofil i regionen. Något som projektet ”Nordvik – Hållbart utvecklingscentrum för landsbygden”  också har som målsättning och tack vare projektet har utvecklingsarbetet fått en turboeffekt.

Något som Andreas Telhammer också värdesätter är den stöttning Leader Höga Kusten ger i form av bland annat projektledarträffar som bygger nätverk och kunskap.

Det händer mycket i Norabygden och Nordvik just nu och det finns ett behov av fler bostäder. Genom projektet ”Bo Leva Verka i Norabygden” görs en inventering av vilka hus som finns lediga för uthyrning och försäljning. Projektet leds av Nora Hembygsförening och återigen är samverkan och samarbete en förutsättning för att lyckas med uppdraget.

Om projektet

Projektperiod
2014 – 2022

Projektägare HS Y Fastighet AB

Projektledare
Andreas Telhammar
Tel: 070-678 45 31

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbplats

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leaderhogakusten.se
Om finansiering

Beviljat leaderstöd
734 224 kr

Regional medfinansiering
32 876 kr

Egen finansiering
328 756  kr

Total finansiering 1 095 856 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten
Ingående EU-medel har beviljats ur: Landsbygdsfonden
Eu logga Landsbygdsfond